Stadsutveckling

Sunt och framåtblickande storstadsboende

Skanska, Areim och IBM är tillsammans uppdragsgivare till arkitektgruppen Kista Parkstad som består av Strategisk Arkitektur, Ripellino Arkitekter och Land Arkitektur. Projektet är en blandning av olika upplåtelseformer samt studentbostäder.

Projektet går i linje med Kistavisionen, Översiktsplanen och den Regionala Utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (”RUFS”) och bygger vidare på den struktur som etablerats genom Kista gård och Kista äng. Visionen för projektet är ett sunt och framåtblickande storstadsboende.

Bilder: Arkitektgruppen Odde

Uppdragsgivare

Skanska, Areim, IBM

Affärsområde

Stadsutveckling

Projektinformation

2000 lgh, varav 350 studentlägenheter, 20 förskoleavdelningar, dagligvaruhandel, närservice

År

2014

Fler projekt