På uppdrag av Fabege har vi utvecklat kv Pelaren med ett modernt, attraktivt och spännande kontorshus som nu är ett nytt landmärke i södra Stockholm och en symbol för det framväxande Söderstaden. Vår roll har spänt från tidigt arbete med gestaltning och införsäljning av projektet till husets nyckelhyresgäst, till bygglov och bygghandlingsprojektering. Huvudsaklig hyresgäst är teleoperatören Tre, till vilka vi har skapat ett synligt hus och en unik interiör. Projektet har genomförts i samarbete med Brunnberg & Forshed Arkitektkontor. Inredningsarkitekt för Tre är Studio Stockholm.
 

Målet var att tillsammans med Tre och Fabege översätta Tres värderingar i en fysisk miljö. Tidigt i projektet kom tre viktiga element att bli centrala för vårt fortsatta gestaltningsarbete av byggnaden; synlighet, gemenskap och effektiva lösningar. Detta blev ett koncept som nu återspeglas i tornet och fasaden, ljusgården samt i flexibla våningsplan.

Byggnaden är ett avtryck i nya Söderstaden. Hela byggnaden har ett och samma uttryck, trots att den är uppdelad i en hög- och en lågdel. Tornet ger en svårslagen och unik utsikt från de översta våningsplanen mot innerstaden i norr. Dessutom utgör tornet en enastående skyltpelare för hyresgästen. Fasaden valdes för att skapa ett enkelt och tydligt uttryck för byggnaden. En mycket tight tidplan och byggarbetsplatsens begränsade yta gjorde dessutom en prefabricerad modulfasad till ett smart val.

Ljusgården i Tres tidigare huvudkontor genererade mycket energi och puls och upplevdes som en viktig del av arbetsplatsen. För att bevara och stärka känslan, arbetskulturen och gemenskapen hos Tre tillvarata och förädla idén med ljusgården i den nya byggnaden. Huset har även fått anpassningsbara våningsplan med en så öppen och attraktiv bottenvåning som möjligt för att öka samarbetet och mötet mellan medarbetare över avdelningsgränserna. Genom sin placering och form bidrar det unika och mäktiga atriet till möten och flöden både vertikalt och horisontellt i byggnaden.

Projektet har haft en mycket snäv tidplan. Gemensamma krafter och ett nära samarbete mellan alla inblandade aktörer har varit en viktig del för att på bara 2,5 år gå från idé till byggstart. Resultatet är ett modernt, attraktivt och spännande kontorshus och en arbetsplats som hyresgästerna är stolta och nöjda över.

Tres inredningsarkitekt Studio Stockholm har vidare på ett skickligt sätt format en arbetsmiljö som matchar Tres värderingar och kultur.

Läs mer