Fastighetsutveckling

Kv. Poolen - Badhus och kontor i unik symbios

Tillsammans med Fabege, Solna Stad och AIX Arkitekter har vi utvecklat Arenastadens östra delar i ett unikt projekt som kombinerar kontorshus med nytt badhus för Solnaborna. Genom ett innovativt mix-use-grepp blir det möjligt för den efterlängtade simhallen att förverkligas på en plats som på grund av höga byggkostnader annars endast skulle ha möjliggjort kontorsbyggnation - en nytänkande lösning som bidrar till både social och ekonomisk hållbarhet. Designen gör byggnaden till en välkänd symbol och ett nytt landmärke.

Strategisk Arkitektur har gestaltat helheten av byggnaden på uppdrag av Fabege. I oktober 2018 togs första spadtaget och husets främsta hyresgäster TietoEVRY flyttade in i första kvartalet 2022.

Läs mer nedan.

Uppdragsgivare

Fabege

Affärsområde

Fastighetsutveckling

Projektinformation

35 000 kvm varav 28 000 kvm kontor

År

2016-pågående

Vårt värdeskapande

Solnas nya simhall har möjliggjorts genom en innovativ lösning med mix-use och samarbete mellan offentlig och privat sektor. Den nytänkande lösningen bidrar till både social och ekonomisk hållbarhet och bildar ett nytt landmärke.

Simhallen finansieras delvis genom att omfamnas av en attraktiv kombination av kontorslokaler och restauranger. Delarna sys ihop i en tidlös tegelbyggnad som tillsammans bildar en hälsosam, hållbar miljö och ett nytt landmärke som markerar Arenastadens östra port och manifesterar det nya badhuset. Byggnaden förlänger Arenastaden och flätas samman med närliggande ishall och service, vilket gör området till en naturlig mötesplats.

Med en nytänkande mix av funktion och design bidrar Kv. Poolen till stadsmiljön. Genom att tillgodose mänskligt beteende, behov och erbjuda olika tjänster sätts det tidigare något lågmälda området i ett nytt, meningsfullt sammanhang som bidrar till god stadsutveckling och socialt hållbar förnyelse. Projektet är ett bra exempel på hur man kan bygga och utveckla våra städer genom att kombinera offentlig service och kommersiell utveckling.

Bildkälla: Walk the room

Den nyskapande och ekonomiska designen, som visuellt betonar simhallen, bildar en välkänd symbol som sträcker sig långt bortom byggnadens väggar. Den öppna byggnaden bjuder in invånare i Solna till träning och rekreation och bidrar samtidigt till utvecklingen av ett attraktivt affärsområde.

Kontorsdelen inrymmer generösa våningsplan och ljusgårdar, samt en mängd gröna terrasser. Ett härligt atrium med utsikt över hela Arenastaden och representativa entréer skapar naturliga samlingsplatser i kontorsbyggnaden. Byggnaden hållbarhetscertifieras enligt Breeam-SE.

Varför är det viktigt att arbeta i olika skalor som arkitekt? Vad kännetecknar en skala från en annan och vilka insikter får man i skala 1:20 jämfört med i skala 1:500 av en byggnad?

De traditionella skalorna används genomgående i våra projekt för att undersöka olika detaljer och nivåer i arkitekturen, från att vi skissar till att vi bygger modeller och projekterar. Arkitekten Michael Absalonsen från Strategisk Arkitektur ger oss en inblick i hur arkitektens arbete i olika skalor går till och hur vi genom att röra oss mellan skalorna säkerställer en genomgående omsorg om detaljerna, som tillsammans lyfter helheten i våra projekt.

Den nya simhallen och kontorsbyggnaden i Arenastaden, Solna, visas som projektexempel där vi har arbetat på just det sättet.

Fler projekt