Fastighetsutveckling

Kv. Poolen - Badhus och kontor i unik symbios

Tillsammans med Fabege, Solna Stad och AIX Arkitekter har vi utvecklat Arenastadens östra delar i ett unikt projekt som kombinerar kontorshus med nytt badhus för Solnaborna. Genom ett innovativt mix-use-grepp blir det möjligt för den efterlängtade simhallen att förverkligas på en plats som på grund av höga byggkostnader annars endast skulle ha möjliggjort kontorsbyggnation - en nytänkande lösning som bidrar till både social och ekonomisk hållbarhet. Designen gör byggnaden till en välkänd symbol och ett nytt landmärke.

Strategisk Arkitektur har gestaltat helheten av byggnaden på uppdrag av Fabege. I oktober 2018 togs första spadtaget och husets främsta hyresgäster Tietoevrys flyttade in i första kvartalet 2022.

Uppdragsgivare

Fabege

Projektinformation

35 000 kvm varav 28 000 kvm kontor

År

2016-pågående

Vårt värdeskapande

Solnas nya simhall har möjliggjorts genom en innovativ lösning med mix-use och samarbete mellan offentlig och privat sektor. Den nytänkande lösningen bidrar till både social och ekonomisk hållbarhet och bildar ett nytt landmärke.

Fler projekt