Strategisk Arkitektur vann ett parallellt uppdrag med ett bidrag som hade mottot ”Här skall det jobbas i varenda djävla vrå!”. Istället för defensiva upprustningsåtgärder för att hyra ut en bedagad kontors- och industrifastighet på Tegeluddsvägen i Stockholm, föreslog vi ett offensivt grepp som skapade nya ytor och rationaliserade befintliga byggnader. Två nya huskroppar med en ljusgård mellan sig länkade samman en befintlig kontorsbyggnad från 1960-talet med ett kontors/industrihus från 1940-talet. En ny entré med skyltpylon förlades till en central punkt mot Tegeluddsvägen och innanför samlades vertikalkommunikationerna i en punkt på ljusgården. Från denna punkt matas varje våningsplan på dryga 2000 kv.m., vilka kan delas upp i max tre hyresgäster. 180 löpmeter ny ljus fasadyta skapades och vi ritade en restaurang på innergården, som vi i millenieskiftets anda döpte till Server. En före detta nedgången miljö satte upp ett nutida ansikte som erbjöd hyresgästerna en magnifik utsikt över Frihamnen och ett business center såg dagens ljus – braksuccén var ett faktum.

Kund

Näckebro

Kategori

Fastighetsutveckling

KVM

13 000

År

1997-2001

Info