Kvarteret Hunden var den felande länken mellan Luleås pulsåder Storgatan och stadens nya offentliga samlingspunkt Kulturens Hus. Vi utvecklade, tillsammans med Norrporten en öde parkeringstomt med handel, bostäder, hotell och kontor. Bostadshuset utformades som ett högt punkthus som markerar kvarterets läge som port till stadskärnan och skapade lägenheter med fin sjöutsikt.
 

Utmaning

Luleåbornas krav på upplevelserik innerstadshandel och hyresmarknadens behov av kontorsytor är hörnstenar i exploateringen av en öde parkeringstomt. Besöksstaden Luleå behöver även hotellrum med god standard samt bostäder i attraktivt centralt läge. Programmet gav underlag till ett mixed-use-kvarter med hög stadskärnekvalitet. Kravet som ställdes av Luleås politiker och invånare var att ge platsen en gestalt som mer än väl kompenserar för ingrepp i form av rivning av utdaterad bebyggelse på tomtens rand mot Storgatan.

Resultat

Luleå tillförs ett nytt offentligt stadsrum, en kvalitetsgalleria som bildar ett stråk snett ner genom kvarteret från Storgatan mot Kulturens Hus. Luleås klimat gör inomhuspassagen till ett relevant stadsbyggnadselement som ökar handelns möjligheter. Den naturliga höjdskillnaden och byggnadens transparens gör att vattnets glitter anas redan från Storgatan, ett nytt inslag som tillmötesgår Luleås stadsmiljöprogram. Hotellentrén med bar berikar livet i gallerian. Bostadshuset utformas som ett högt punkthus, dels för att markera kvarterets läge som port till stadskärnan och dels för att skapa lägenheter med fin sjöutsikt. Kontorsytorna i kvarteret utformas för att möta behoven hos nutida företag och erbjuda stimulerade arbetsmiljö med utsikt mot stadens livligaste stråk.

Kund

Norrporten

Kategori

Fastighetsutveckling

KVM

30 000

År

2006-2014

Info

Läs mer