I gränssnittet mellan det traditionella City och den nya växande stadsdelen Västra City, ligger kvarteret Orgelpipan 6. Här utvecklas framtidens samlade stationslösning ”Station Stockholms City”. Fastigheten blir huvudstation för den nya citybanan och omfattar station, butiker, hotell och bostäder.

Kund

Jernhusen

Kategori

Fastighetsutveckling

KVM

30 000

År

2009-2011

Info

Läs mer