Fastighetsutveckling

Station Stockholm City

I gränssnittet mellan det traditionella City och den nya växande stadsdelen Västra City, ligger kvarteret Orgelpipan 6. Här utvecklas framtidens samlade stationslösning ”Station Stockholms City”. Fastigheten blir huvudstation för den nya citybanan och omfattar station, butiker, hotell och bostäder.

Uppdragsgivare

Jernhusen

Affärsområde

Fastighetsutveckling

Projektinformation

30 000 kvm

År

2009-2011

Citybanan, Station City + Berg och omgivning

Det vertikala rastret bidrar till att skapa en mer livfull och variationsrik fasad.

Nivåer av detaljering: takfotsfönster

2 st bostadsvåningar indragna från underliggande hotellvolym. 7 st hotellvåningar med rätvinklig grundvolym och vinklade fasadpartier i olika plan. Vinklarna skapar balkonger till hotellrummen. Stationsrum i 3 våningar mot Vasagatan och 2 våningar mot Klarabergsgatan, som innehåller volymer för publika hotellfunktioner och butiker.

Fler projekt