En flytt från Sergels Torg till Stadshagen skulle ge LRF möjlighet till en modern arbetsmiljö och en nationell mötesplats för medlemmar, kunder, politiker och andra intressenter.
 

Utmaning

Tidigare tryckeri- och laboratorielokaler skulle omvandlas till ett modernt kontorshus! Vi såg att förutsättningarna fanns för att skapa en attraktiv arbetsmiljö och mötesplats. De var emellertid väl dolda och skulle kräva genomtänkta rejäla ingrepp för att uppnå god logistik, flödande dagsljus och långa siktlinjer ut mot de vackra omgivningarna. Vår utmaning var att göra denna omvandling av huset för att möta de krav behovsanalysen utvisade för LRF. Vi ville dessutom att de lite svåra förutsättningarna skulle omvandlas till något unikt och spännande. Målsättningen var att ingen någonsin skulle sakna Sergels Torg.

Resultat

Genom strategiska håltagningar i fasader, bjälklag och betongväggar har vi skapat ny logistik och öppnat för dagsljus och vidsträckta utblickar. De två nedersta våningarnas publika ytor bildar en naturlig samlingsplats för medarbetare, medlemmar och externa besökare. Med egen restaurang, öppen spis, övernattningsrum, gym, relax och konferensrum har ingen längre behov av att boka möten på stan.

Kontorsytorna blandar öppna ytor i framkant med utsikt över Karlberg, med mer slutna rum mot husets gatusida. Alla funktioner har gestaltats med en inredning starkt inspirerad av vår svenska natur och lantbruk. Utöver sin fasta arbetsplats i den öppna lösningen finns gott om rum för medarbetarna att använda när de finner behov för det, en generös lösning på ett vanligt dilemma.

Kund

Lantbrukarnas Riksförbund

Kategori

Interiör Arkitektur

KVM

10 000

År

2005-2006

Info

Läs mer