En framgångsrik advokatbyrå med höga ambitioner skulle uttrycka sitt varumärke i nytt huvudkontor, modernisera och skapa rätt miljö och redskap för nya arbetssätt. Så skapades Mannheimer Swartlings värld på Norrlandsgatan.
 

Utmaning

När Mannheimer Swartling kontaktade oss på sensommaren 2005 hade man under en tid sökt möjlig ny lokalisering för sitt Stockholmskontor och funnit sitt huvudobjekt, kv Jericho på Norrlandsgatan. Vårt uppdrag var att se till att den produkt man förhandlade om med fastighetsägaren Diligentia vässades till nivå lika med vår kunds särskilt högt ställda krav. Det var nödvändigt att på kort tid reda ut och beskriva behoven för att därefter illustrera dem med skisser, ritningar och val av nya material. En hel del av de sedan tidigare förslagna lösningarna från fastighetsägaren omprövades för att uppnå bättre funktion och tydligare identitet.

Som många andra var Mannheimer Swartling ute efter ett kontor som kunde vara flexibelt över tiden och praktiskt att arbeta i, detta dock parat med den fasta övertygelsen om genomgående mycket hög kvalitet. Att vara branschens mest renommerade och högpresterande advokatbyrå är något man är stolt över, bejakar och därmed också velat ge uttryck för.

Resultat

Efter ett antal framgångsrika studiebesök i Stockholm och Amsterdam enades vi om referenser och kvalitetsnivåer tillsammans – hyresgäst, fastighetsägare och arkitekt. Tidigt skapades en varumärkes- och designmanual där vi konstaterade premisserna för projektets fysiska gestaltning. Bland annat skulle fasaden mot Norrlandsgatan ändras samt de två huskropparna knytas ihop för en effektivisering av planlösningen. Detta öppnade upp för en förbättrad logistik, mer anpassad till Mannheimer Swartlings arbetssätt samt en mer attraktiv lösning för fastighetsägaren.

Integritet, kontinuitet och auktoritet har varit de vägledande kärnvärden som styrt all utformning. Dessa kärnvärden bröts sedan ned i undervärden. I varumärkes- och designmanualen skapade vi oss tydliga regler för lösningar och materialval. Större delen av den fasta inredningen ritades speciellt för Mannheimer Swartling, såsom arbetsplatsmöbler, receptionsdiskar, öppen spis och hörsalspodium. Projektet har präglats av hög ambitionsnivå, tydliga värderingar och en vilja att visa vem man är. Det gör lokalerna på Norrlandsgatan till en tydlig kommunikatör av varumärket Mannheimer Swartling, i budskap och fysik, idag och imorgon.

Kund

Mannheimer Swartling

Kategori

Interiör Arkitektur

KVM

12 000

År

2005-2008

Info

Läs mer