Strategisk Arkitektur ritade för andra året i rad Martelas monter på Stockholm Furniture Fair 2016. Konceptet på årets monter var ”Thank God It´s Monday”. Själva gestaltningen inspirerades av arkitektens materialpalett.  Uppförstorade materialboards användes i montern för att visa hur vi som arkitekter vanligtvis jobbar när vi skapar materialpaletter i projekten.
Hela ytan delades in i fyra zoner – the Four C’s – som gestaltade koncepten Chill Out, Collaboration, Concentration och Communication. Ett aktivitetsbaserat kontor i en miniatyrskala helt enkelt. Det genomgående blåa färgtemat refererade till ”Blue Mondays” som skulle bevisa att även om måndagar är blåa kan de vara roliga i en kontorsmiljö som erbjuder en stor variation som denna.

Kund

Martela

Kategori

Interiör Arkitektur

KVM

200

År

2015-2016

Info

Läs mer