I en anonym fastighet i Solna formades effektiva kontor och showroom för nya produkter. Här talar allt Nike och upplevelsen börjar med en ”wall of fame” som möter besökaren redan ute på trottoaren.
 

Utmaning

Eftersom Nikes kontor är bas för allt säljarbete utgör det en viktig representant för varumärket. Att skapa en arena med en atmosfär som stödjer och förstärker Nike i en tråkig gammal fastighet var en stor utmaning.

Funktionsutmaningen var att skapa en helt ny logistik mellan kontor och showroom, för en effektiv säljmiljö för olika produktkategorier samt en effektiv arbetsmiljö. Gestaltningen av lokalerna skulle kommunicera en modern och fräsch sportighet med målsättning att lyfta fram både medarbetare och produkter, något som krävde speciallösningar även för inredningen.

Resultat

Redan på trottoaren introduceras man till historien om Nike i form av en lysande vägg med tittskåp där man kan se allt ifrån den första ”våffel”-sulan till Johnsons guldskor. I sin tydliga färgsättning och formgivning andas den öppna kontorsmiljön sport, med nära släktskap till Nikes produkter. Detta förstärks ytterligare genom ljusgårdarnas markerade löparbanor och en ”Bronx-mässig” basketplan på taket.

Funktionsarbetet koncentrerades till att skapa ett tydligt samband mellan exponerings- och kontorsytorna. En ny egen entré skapades genom hål-tagning i fasaden och showroom med dubbel våningshöjd genom håltagning i bjälklaget. Exponeringslösningen möjliggör förvaring med valfrihet att enbart visa den kollektion man för tillfället önskar. Inom Nike kallas nordenkontoret för ”Nikes snyggaste kontor och showroom world-wide”. Det betyget är vi stolta över!

Kund

Nike Nordic Region

Kategori

Interiör Arkitektur

KVM

1700

År

1999-2000

Info

Läs mer