Handel

NK växer för första gången i modern tid

NK växer när delar av Parkaden på Regeringsgatan blir varuhusyta. Regeringsgatan har tidigare varit en bakgata, men med den nya utvecklingen av NK samt den nya entrén skapas inte bara ett större och modernare NK, utan ett mer upplevelserikt och livfullt område i city. I den unika, komplexa omdaningen av NK samspelar arkitekturen med funktioner inom handel, hälsa, mat, upplevelse och service. Genom moderna och tidlösa tillägg skapas en inspirerande och vacker handelsmiljö som lever varumärket i alla delar.

Uppdragsgivare

Hufvudstaden

Affärsområde

Handel

Projektinformation

År

2019

Vårt värdeskapande

Utbyggnaden av NK vitaliserar kvarteret och attraherar fler besökare. Specialritade detaljer och den fysiska miljön skapar ett bättre flöde in i varuhuset. En inspirerande och vacker handelsmiljö som stärker NK:s varumärke in i minsta detalj.

Den nya gestaltningen av NK Parkaden ger NK två framsidor, vilket ger staden två aktiva sidor på gatan som skapar en mer levande och trygg miljö på många av dygnets timmar. Även ett bättre flöde in i varuhuset skapas från denna sida som samtidigt förlänger den invändiga kopplingen från Norrlandsgatan vidare genom PK-Huset och igenom NK.

Den nya entrén i NK Parkaden öppnar upp byggnaden och berikar gatumiljön genom att öppna upp entréplanet så att det upplevda gaturummet breddas och blir större. Den nya håltagningen med dess rulltrappor öppnar upp sig för besökarna och vägleder dem vidare genom handelsmiljön.

Entréns nya trävägg presenterar sig på håll då den spänner över tre våningar. När besökaren kommer närmare och rör sig längs med väggen skapar mönstret och de individuella lamellerna ett intrikat ljus- och skuggspel som får väggen att leva och kommunicera med besökaren. Detta tillsammans med rummets övriga genomarbetade detaljer skapar en hållbar helhetsgestaltning som kommer att kännas relevant under lång tid framöver.

Gestaltningen bottnar i klassiska gestaltningsprinciper och material som ger miljön en känsla och atmosfär som är relevant och hållbar för en lång tid framöver. Mer vistelsekvalitet och service har adderats genom ny saluhall, nya entréer och flöden, fler restauranger, servicepoints, samt kundtoaletter. Helheten höjer digniteten på hela varuhuset, vilket skapar förutsättningar för NK att fortsätta att vara en destination, mötesplats och kommersiell teater, allt enl. Josef Sachs grundtankar. Nya NK Parkaden är en viktig del i detta. Här samspelar funktioner inom handel, hälsa, mat, upplevelse och service. Här skapas en inspirerande och vacker handelsmiljö som lever varumärket i material, användandet av ytor, kundvarv, samt utvecklingen av destinationer och upplevelser.

Hur översätter man ett varumärke till material och hur kan vi genom arkitektur och design vägleda besökare i en handelsmiljö? I filmen bjuder arkitekter från Strategisk Arkitektur på en inblick i gestaltningsarbetet av de nya delarna av NK och delar med sig av spännande kunskaper kring utvecklingen av handelsmiljöer med hög vistelsekvalitet.

Den klassiska, hängande kommunikationen i ny tappning. Skylten ser ut att hänga i rem på väggen, precis som den alltid har gjort, men i digital version.

Det finns en röd tråd i gestaltningen. Man ska känna igen sig i NK-miljön. Därför används samma material och detaljer i olika former.

På Parkadens tak planeras för löparbanor, paddeltennisbanor och en juicebar.

Art Bakery i NK Parkaden.

Fler projekt