Handel

NK Saluhall - Stockholms nya matdestination

NK:s nya saluhall slog upp portarna i mars 2019 och ger ett utökat serviceutbud till NK samt tillför en matdestination i Stockholm som tidigare har saknats. Saluhallens genomarbetade detaljer skapar en hållbar helhetsgestaltning som kommer att kännas relevant under lång tid framöver.

Uppdragsgivare

Hufvudstaden

Affärsområde

Handel

Projektinformation

År

2019

I nära dialog med Hufvudstaden har Strategisk Arkitektur under flera års samarbete utvecklat NK för att ta detta klassiska varuhus in i en ny epok. Allt enligt Josef Sachs grundtankar om att ”Varuhuset NK ska vara en kommersiell och kulturell teater – en scen för samtiden”. Genom att plocka fram de delar av varuhuset som förstärker dess historia och samtidigt göra butiksytorna mer flexibla samt möjliga att omforma skapas en identitetsstark handelsmiljö.

NK är en klassisk handelsplats med hög dignitet som många människor har en stark personlig koppling till. Därför är det viktigt att på ett nyanserat sätt vidareutveckla de kvaliteter och den materialpalett och gestaltning som redan finns. Vi tillskapar mer vistelsekvalitet och service genom nya entréer och flöden, fler restauranger/caféer, ny saluhall, servicepoints och kundtoaletter. Helheten höjer digniteten på hela varuhuset och skapar förutsättningar för att NK ska kunna fortsätta att vara en destination, mötesplats och kommersiell teater. Utvecklingen av NK skapar inte bara ett större och modernare NK, utan ett mer upplevelserikt och livfullt område i city som ska leva på många av dygnets timmar. Saluhallen är en viktig del i detta.

Omtanken om slutkunden är viktig. Den nya ingången från NK Parkaden och detaljerna vägleder besökarna genom handelsmiljön ner till saluhallen. Eftersom besökarna ska röra sig nära materialen spelar taktiliteten och materialvalen en stor roll. Gestaltningen bottnar i klassiska gestaltningsprinciper och material som ger miljön en känsla och atmosfär som är relevant och hållbar för en lång tid framöver. Här skapas en inspirerande och vacker handelsmiljö som lever varumärket i alla delar; i material, användandet av ytor, kundvarv, samt utvecklingen av destinationer och upplevelser.

Saluhallens genomarbetade detaljer skapar en hållbar helhetsgestaltning som kommer att kännas relevant under lång tid framöver.

I en tid då nätbutiker har skapat stor konkurrens i handelssegmentet är det den rumsliga upplevelsen av fysiska butiker och varuhus som gör att kunderna väljer att handla på stan, i stället för via e-handel. Genom att iscensätta upplevelser kan NK och den här typen av handel särskilja sig. Med kloka materialval anknyter NK till historia och tradition som en handelsplats på nätet aldrig kan få.

För att utveckla NK tar vi avstamp i historien. Här är omsorgen om detaljerna och hantverket helt avgörande. Sten är ett klassiskt, hållbart material med lång livslängd - en tradition vi vill bevara och arbeta vidare med! Stenarbetet är en central del i gestaltningen av NK. I filmen (01:29 min) berättar arkitekterna Jonas Ericsson och Kristina Fegler om knepen för att hitta kärnan i gestaltningen av en handelsplats och om den svenska marmorn som viktig komponent i arbetet med att utveckla NK:s historiska detaljer in i en ny epok.

De nya kundtoaletterna är en del i NK:s utökade serviceutbud

Specialritade detaljer.

Terrazzon i saluhallens golv är en specialblandning framtagen i samarbete med Herrljunga.

Fler projekt