Vår kund NCC hade identifierat Sigtuna som en attraktiv marknad för framtida bostadsbebyggelse och förvärvade ett markområde i utkanten av den centrala staden. Samtidigt insåg man komplexiteten i att komplettera en så känslig miljö och efterfrågade ett lämpligt sätt att angripa uppgiften. Vår process kring visionsstyrd stadsutveckling har så här långt varit svaret på det behovet. Med hjälp av ett tydligt visionsarbete där både medborgarforum och visionsövningar med markägarna och kommunen (både politiker och tjänstemän) varit självklara ingredienser, har vi kommit fram till arbetet med att konceptuellt forma den nya stadsbildningen. Medborgarna röstade JA till förslaget och nu pågår arbetet med att realisera Sigtuna Stadsängar – en del av Sigtuna.
Läs mer
"Strategisk Arkitekturs visionsstyrda process har gett en helt ny spelplan för stadsutveckling. Nog för att jag alltid tror på det vi gör, men den här gången känns det meningsfullt på ett helt annat plan."
Kim Hultén
Projektchef, NCC Boende