Vi har under våren 2014 hjälpt Kungsleden att ta fram en strategi för hur institutionsområdet Oxelbergen i Norrköping kan utvecklas. I arbetet har vi beaktat flera olika perspektiv över tid samt analyserat marknaden, stadsdelen och byggnaderna. Efter en inledande förstudie börjar nu arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området. Målet är att utveckla Oxelbergen till en attraktiv och blandad stadsdel med starkare kopplingar till Norrköpings innerstad. I detaljplanen ingår ett nytt bostadshus som ligger vid Odalgatan med 35 nya lägenheter. Huset kopplas till innerstaden som möter upp på andra sidan gatan.

Kund

Kungsleden

Kategori

Stadsutveckling

KVM

50 000

År

2014

Info