Det globala bemannings- och rekryteringsföretaget Randstad flyttade in i den nya, intressanta kontorsbyggnaden Solna United. Som hyresgästens arkitekt har Strategisk Arkitektur hållit i utformningen av såväl interna som externa ytor, mötesrumspoddar på takterrassen, samt även bidragit i gestaltningen av ny extern entréyta och konferensdel. Resultatet är ett modernt kontor med ett inredningskoncept för ett globalt företag som anpassats till byggnaden och svenska förhållanden. Projektet har möjliggjort för Randstad att samlokalisera flera dotterbolag, vilket ger ökad samverkan och en gemensam mötesplats.

Randstad är ett av världens största HR-serviceföretag med över 600 000 anställda i cirka 40 länder. För att hålla ihop ett så stort företag finns sedan tidigare gedigna guidelines för hur Randstads lokaler kan utformas. Dessa har vi förhållit oss till i arbetet och har anpassat, kompletterat och utvecklat delar för att passa in i Solna United och den svenska marknaden.

Vi har applicerat Ranstads princip om att dela in lokalen utifrån kategorierna Welcome, Work och Discuss, vilket har underlättat arbetet med att tydligt definiera funktioner, utformning och innehåll i olika zoner.

Kontorets 450 medarbetare kan välja fritt mellan olika typer av arbetsplatser, mötesytor och rum i de tre zonerna. En välutvecklad teknik för att kunna ha fler möten på distans har varit ett självklart krav som har integrerats runtom i lokalerna.

Att arbeta med möbler tillverkade i Skandinavien har varit ett av flera sätt för att minimera projektets ekologiska fotavtryck.

En av fördelarna med nya Solna United är att byggnaden inrymmer en av Stockholms härligaste entrédelar och mötesyta, samt en trevlig restaurang. Närheten till pendeltågsstationen var ytterligare ett skäl till att Randstad valde att sitta här.

Strategisk Arkitektur har även arbetat med själva byggnaden Solna United och bland annat varit delaktiga i framtagandet av de olika standardval som fastighetsägaren erbjuder hyresgäster. En genomarbetad palett med standarder skapar förutsättningar för en mer hållbar inredningsarkitektur eftersom ytskikt och material inte byts ut varje gång en ny hyresgäst flyttar in.

 

Kund

Randstad

Kategori

Interiör Arkitektur

KVM

4400

År

2018-2020

Info

450 medarbetare

Läs mer