I markanvisningstävlingen kring utvecklingen av Rissne torg med omnejd samarbetade vi med Peab bostad. Tillsammans skapade vi ett livskraftigt och stadsmässigt centrum med hög densitet av nya bostäder, en riktigt bra centrumfunktion och en ny kollektivtrafikknutpunkt. Vidare var trygghet ett av fokusområdena för vårt förslag.  Maximal trygghet i ett i övrigt otryggt område skapades genom att vi föreslog utveckling av mark som kommunen pekat ut som obyggbar. Detta tillsammans med ett i övrigt fint förslag och ett noga genomtänkt torg skapade helt nya stadskvaliteter för Rissne centrum.

Kund

Peab

Kategori

Bostäder

KVM

70 000

År

2017-2017

Info