Bostäder

Rissne i centrum

I markanvisningstävlingen kring utvecklingen av Rissne torg med omnejd samarbetade vi med Peab Bostad. Tillsammans skapade vi ett livskraftigt och stadsmässigt centrum med hög densitet av nya bostäder, en riktigt bra centrumfunktion, samt en ny kollektivtrafikknutpunkt. Trygghet var ett av fokusområdena för vårt förslag. Maximal trygghet i ett i övrigt otryggt område skapades genom utveckling av mark som kommunen pekat ut som obyggbar. Detta tillsammans med ett noga genomtänkt torg och ett i övrigt fint förslag skapade helt nya stadskvaliteter för Rissne centrum.

Uppdragsgivare

Peab

Affärsområde

Bostäder

Projektinformation

70 000 kvm, Sundbyberg

År

2017

Fler projekt