Interiör Arkitektur

Roche – humant och högteknologiskt

Strategisk Arkitektur har skapat ett nytt huvudkontor åt läkemedelsföretaget Roche Sverige. Ett tätt samarbete med kunden gjorde att vi i ett tidigt skede kunde fånga upp behoven och tolka ett högteknologiskt varumärke som ständigt har människan i fokus. Resultatet blev en inkluderande arbetsplats med högt hållbarhetsfokus där medarbetarna trivs.

Roche flyttade från ett traditionellt kontor, där medarbetarna satt i egna, stora rum, till en nybyggd kontorsbyggnad med delade platser och zoner för olika typer av arbete. Viktiga komponenter som gjorde övergången lyckad var kontinuerlig och tydlig internkommunikation, samt att medarbetarna involverades tidigt - ett arbete som vi var med i under hela processen.

Roche önskade ett huvudkontor som ska upplevas humant och bidra till ökad hälsa, till exempel genom minskat stillasittandet, hos sina anställda. Därför planerade vi lokalen så att fler väljer interntrappan istället för hissen och det finns ståbord med balansplattor och promenadband, samt romerska ringar och ribbstol. Rikligt med växtlighet har använts för att minska stress och bidra till en avkopplande miljö.

Det nya kontoret skulle stödja ett nytt digitalt arbetssätt, samt vara mer öppet och välkomnande för besökare än tidigare. Redan i entrén kan gäster se ner i laboratorerna i källaren genom tjocka glas på golvet – en transparent och innovativ lösning.

Ett gediget behovs- och analysarbete genomfördes för att säkerställa att funktion och utformning gick i linje med Roches kärnvärden och identitet. Resultatet blev ett koncept med en varm färgskala och mjukt formspråk, samt äkta material som trä, sten, läder och kork som ger en samspelt inredning och som kommer att åldras väl. Företagets högteknologi och forskning manifesteras i precisa detaljer och materialkombinationer - allt utfört med hög kvalitet. Interiören samspelar med den eleganta byggnaden som är belägen i ett K-märkt område i Solna ritat av Gunnar Asplund 1933.

Uppdragsgivare

Roche Sverige

Affärsområde

Interiör Arkitektur

Projektinformation

6470 kvm, aktivitetsbaserat kontor för ca 200 medarbetare i 4 plan.

År

2016-2018

Vårt värdeskapande

Arkitektur som bidrar till och stödjer ett helt nytt arbetssätt för Roche.

Ökad trivsel och välmående för medarbetarna.

Ett klockrent exempel på varumärkesstärkande inredningsarkitektur som genererat ökad stolthet hos de anställda.

Fler projekt