Ryd är ett område från 1960-talet i Linköping, som vi nu förtätar i uppdrag åt Victoria Park. Avsikten är att såväl utveckla bostadsrätter som hyresrätter för egen förvaltning och därmed bredda områdets utbud, som idag utgörs av knappt 900 lägenheter med stor övervikt på 3 r.o.k. Områdets planering är, som många från den tiden, gles och trafikseparerad – det är generöst med grönytor men också asfaltsbelagda parkeringsytor med låg nyttjandegrad. Trygghetsfrågor behöver tillgodoses bättre, samtidigt som många trivs i det välbelägna området strax norr om universitet och inom nära räckhåll för innerstaden. Parkeringsplatserna har förtätningspotential och planprocessen går mot antagande i slutet av 2017.

Kund

Victoria Park

Kategori

Stadsutveckling

KVM

650 lgh

År

2016

Info

Läs mer