Fastighetsutveckling

Ett lyhört samspel mellan byggnad och interiör, mellan historia och nutid

Det gamla reningshuset, Hus 10, ritat av Hjalmar Westlund bland Ferdinand Bobergs anrika byggnader i Gasverksområdet, har utvecklats utifrån samtidens behov för att sätta det gamla industriområdet i ett nytt sammanhang. Den blåklassade tegelbyggnaden har omvandlats till kontor och har genomgått en varsam renovering för att behålla sin unika karaktär. Resultatet är ett spännande möte mellan klassisk arkitektur och modern, innovativ verksamhet i återbrukad 1800-talsbyggnad.

Strategisk Arkitektur har haft en unik möjlighet att skapa en helhet i byggnaden. Som arkitekter har vi arbetat genom hela processen från förstudie och konceptutveckling, till bygglov och bygghandlingar. Som inredningsarkitekter har vi involverats i uthyrningsprocessen och har formgivit interiörerna utifrån hyresgästernas behov. Sammantaget har vi skapat en levande och innovativ plats präglad av en hög ambitionsnivå i såväl arkitektur som innehåll.

Byggnaden omfattas av ett bottenplan med höga takhöjder, en mezzanin, samt ytterligare ett våningsplan. Lokalerna innehåller både kontor och showroom för Sandvik DPA (Design & Planning Automation), Sandviks nya, innovativa affärsområde inom programvara för maskiner.

Uppdragsgivare

Sandvik DPA och CA Fastigheter

Projektinformation

Ca 2500 kvm i 3 våningsplan. Showroom och kontor för ca 150 medarbetare i Gasverksområdet, Norra Djurgårdsstaden.

År

2018-2020

Vårt värdeskapande

Som både hus- och inredningsarkitekt har vi utvecklat den fantastiska miljön och skapat en helhet i byggnaden genom att bemästra den utmanande detaljplanen från förstudie, till bygghandlingar, samt uthyrning och inredning via bygglovsprocess.

Det har varit en spännande utmaning att med en hårt styrd detaljplan och antikvariska värden skapa en modern och funktionell kontorsmiljö som tillgodoser tillhörande krav. Förändringar av funktioner får inte synas i fasad och stor omsorg har därför lagts på att bevara och framhäva den vackra ursprungliga byggnaden; befintliga fönsterkarmar i stål har renoverats och återanvänts, takstolar i gjutjärn har bevarats, liksom den massiva befintliga traversen.

En del av hallen har utformats för att dagligen demonstrera de stora maskinerna för besökare i ett storslaget showroom. En mezzanin har lagts in för att komplettera den stora hallens rymd och för att öka total yta. Stor vikt har lagts på att även interiört framhäva husets befintliga kvaliteter, såsom ljusinsläpp från det gamla industritaket.

På basen av Sandviks ursprungliga designkoncept, framtaget av BAS arkitekter, har uttrycket för varumärket vidareutvecklats och anpassats till husets karaktär och denna industrimiljö. Genom medvetna val av material, accentfärger och möbler med industriella drag har ett samspel mellan interiören och huset skapats. Helheten stärker Sandviks identitet och 150-åriga industrihistoria.

Det stora konferensrummet på mellanplanet.
Stor omsorg har lagts på att bevara och framhäva den vackra ursprungliga byggnaden; befintliga fönsterkarmar i stål har renoverats och återanvänts och taket har renoverats till originalutförande.

De publika delarna är placerade på bottenplanet, medan kontor och utrymmen för mer fokuserat arbete är placerade på de övre planen.

Matsal med kök

Matsal

Övre plan.
Stor vikt har lagts på att framhäva husets befintliga kvaliteter, såsom ljusinsläpp från det gamla industritaket.

Fler projekt