Landskap

Snurrom

Efter många års utvecklingsarbete i en av Kalmars äldsta knutpunkter stod denna markanvisningstävling i entrén till Snurrom på tur. Ett stort utvecklingsområde där stad och natur möts och ambitionen är att skapa det bästa av två världar; med naturen om knuten, goda boendekvaliteter och buss till centrala Kalmar var femte minut.

Förslaget MELLAN RUMMEN lyfter det kvalitativa vardagslivet med närhet till hälsa och rekreation. Goda boende- och vistelsemiljöer mellan rummen och i mellanrummen. Strategisk Arkitektur såg entrépunkten till Snurrom som den viktigaste markören för hela området. Här identifierades möjlighet att signalera områdets ambitioner och väcka nyfikenhet. Projektet ville även bidra till en större variation av typologier, uttryck och innehåll medan det knöt an till och förstärkte det befintliga. Ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet balanseras och blir viktiga aspekter i utformning av bland annat klimatsmarta lösningar och sociala rum.

Förslagets landskapsutformning speglar Snurroms naturnära karaktär, formspråket är organiskt och materialen naturliga. Ett pärlband av grönblåa platser och upplevelser löper genom hela området och knyter samman strukturen. Längs med sträckan går att finna pedagogiska och upptäckarvänliga lekplatser, en soltrappa, klättervägg på områdets mobilitetshus samt områdets hjärta, det stora torget med ett bevarat träd och dagvattenlek för stora och små.

Bebyggelsekonceptet arbetar med inre rum och yttre rumsligheter. En ryggrad vänder sig mot trafiklederna och skapar ett lungt parkrum i områdets inre. Nätta punkthus i fyra våningar landar varsamt i grönskan och likt en gradient trappas skalan ner till radhus som möter befintlig villabebyggelsen.

Uppdragsgivare

PEAB

Projektinformation

Markanvisningstävling

År

2022

Fler projekt