Handel

Ambitiös förädling av Stenungstorg

Tillsammans med Citycon utvecklar vi Stenungsunds centrala delar. För att leva upp till kundernas förväntningar och mentala bild av ”Torget” får det nu något eftersatta kommuncentrumet karaktären av en stadskärna med vässat kommersiellt koncept. Genom utbyggnad och utveckling av befintlig handel, tillskapandet av fler bostäder, både ovanpå och i angränsning till denna, samt aktivering av utvändigt kundstråk sker en ambitiös förädling av Stenungstorg. Moderna handelsytor, förbättrade flöden och tydliga destinationer stödjer det platsspecifika kommersiella konceptet ”Trivsam, Hamn & Stad”. I dialog med kommunen stärks även Stenungstorgs kopplingar till angränsande park, strandpromenad och småbåtshamn.

Uppdragsgivare

Citycon

Affärsområde

Handel
Bostäder

Projektinformation

22 700 kvm

År

2010-2016

Vårt värdeskapande

Vi har under lång tid förändrat området i både stort och smått och på detta sätt skapat en plats som är attraktiv för både butikshyresgäster, kunder/besökare och boende.

Vi har tagit fram strategier för framtidens Stenungstorg baserat på underlag i målgruppsarbete, kundintervjuer och framtidsanalys. Butikerna finns i dag dels i inomhusgalleria, dels med direkt angöring från kajer, parkeringar och torg. Ovanpå stora delar av centrumet finns också kontor och bostäder. Även ett nytt resecentrum tillkommer och skapar nya möjligheter för platsen.

Vår utveckling av Hus M ledde till att H&M blev en ny hyresgäst. Detta skapade förutsättningar för Stenungstorg att bli en annan typ av destination än tidigare, vilket attraherade fler hyresgäster och kunder.

Projektet går under det platsspecifika kommersiella konceptet ”Trivsam, Hamn & Stad”.
Två nya bostadshus med bostadsrätter och hyresrätter skapas i detta mycket attraktiva läge nära service, handel, hamn och resecentrumet. De nya bostadsvolymerna skapar nya framsidor och aktiverar delar som tidigare varit baksidor och skapar en uppdaterad miljö som lever längre på dygnet.

Fler projekt