Tillsammans med Citycon utvecklar vi handelsplatsen Stenungstorg i centrala Stenungssund. Uppdraget går ut på att ta fram strategier för framtidens Stenungstorg baserat på underlag i målgruppsarbete och framtidsanalys, samt att sedan förverkliga dessa.
 

Utmaning

Tillsammans med Citycon utvecklar vi handelsplatsen Stenungstorg i centrala Stenungssund. Uppdraget går ut på att ta fram strategier för framtidens Stenungstorg baserat på underlag i målgruppsarbete och framtidsanalys, samt att sedan förverkliga dessa. Butikerna finns i dag dels i inomhusgalleria och dels med direkt angöring från kajer, parkeringar och torg. Ovanpå stora delar av centrumet finns också kontor och bostäder. Projektet går under det platsspecifika kommersiella konceptet ”Trivsam, Hamn & Stad”.

Resultat

För att leva upp till kundernas förväntningar och mentala bild av ”Torget” får det nu något eftersatta kommuncentrumet karaktären av en stadskärna med vässat kommersiellt koncept. Genom utbyggnad och utveckling av befintlig handel, tillskapandet av fler bostäder både ovanpå och i angränsning till denna, samt aktivering av utvändigt kundstråk sker en ambitiös förädling av Stenungstorg. Moderna handelsytor, förbättrade flöden och tydliga destinationer stödjer det platsspecifika kommersiella konceptet ”Trivsam, Hamn & Stad”. I dialog med kommunen stärks även Stenungstorgs kopplingar till angränsande park, strandpromenad och småbåtshamn.

Kund

Citycon

Kategori

Handel

KVM

22 700

År

2010-2015

Info

Läs mer