Behovsanalys, skiss, projektering, bygg och inredning av egen lokal på Drottninggatan.

Kund

Strategisk Arktitektur

Kategori

Interiör Arkitektur

KVM

1200

År

2005-2006

Info