Interiör Arkitektur

Smarta lösningar och god arkitektur för effektiva lokaler!

För att kunna växa med fler medarbetare och för att modernisera kontoret i linje med företagets varumärke genomförde vi under 2019 en ombyggnation av vårt eget arkitektkontor på Drottninggatan 25 i Stockholm. Konceptet för vårt nya kontor är Drivhus, en plats för talanger att växa och utvecklas och en plats där vi genom kreativitet, både fysiskt och digitalt, skapar arkitektur för framtiden. Vi har valt att sitta kvar på central adress i Stockholm eftersom det underlättar både livsbalans och det dagliga arbetet för medarbetare och kunder och gör oss mer effektiva. Genom att jobba mer flexibelt och utnyttja ytan mer effektivt kan vi växa med nya medarbetare utan att öka kontorsytan.

Uppdragsgivare

Strategisk Arkitektur

Affärsområde

Interiör Arkitektur

Projektinformation

954 kvm

År

2018-2019

Vårt värdeskapande

Genom fokus på identitet, produktivitet, flexibilitet och välmående har vi skapat ett kontor där medarbetare känner sig stolta och trivs.

Medarbetare involverades i förnyelsearbetet för att skapa tydlig funktion och värden för slutanvändarna.

Med smarta lösningar och god arkitektur har lokalerna blivit mer effektiva så att vi kan växa utan att öka kontorsytan.

Involvering för tydlig funktion och värden för slutanvändare:
Utvecklingen av kontoret blev en hävstång i att se över våra arbetssätt; att bli mer bärbara och mindre beroende av papper, att stärka vårt återvinningsarbete, att se över rutiner och ifrågasätta invanda beteenden och mönster. Vi tar alltid ett strategiskt helhetsgrepp och utgår ifrån fakta och analys för att skapa tydlig funktion och värden för slutanvändarna. Därför involverades våra medarbetare i förnyelsearbetet. Det efterfrågades mer fokus på hållbarhet, större variation av arbetsmiljöer, mer personlighet och trivsel på kontoret samt att gå mot mer digitala arbetssätt. Vi valde en lösning som är anpassad efter vår verksamhet.

Konceptet "Drivhus":
Konceptet för vårt nya kontor är Drivhus, en plats för talanger att växa och utvecklas och en plats där vi genom kreativitet, både fysiskt och digitalt, skapar arkitektur för framtiden. Ett drivhus är aldrig färdigt, utan är i ständig förändring. Här utvecklas vi hela tiden i nära dialog med varandra, kunder och samarbetspartners.

Gestaltningskonceptet speglar vår ambition att leva långsikt hållbart i alla avseenden. Vi har haft stort fokus på återbruk, samt hållbara och närtillverkade möbler i kombination med rik växtlighet. Valet av material och inredning kommer från vår närmiljö. Fast och lös inredning, färgval och material harmoniserar i jordnära toner. Energin som finns i ett drivhus ska kännas och återspeglas i en varierad möblering i miljöer med olika funktioner.

Besökare möts inte av en stel receptionsdisk, utan av ett grönt bibliotek – en plats för alla att hänga, arbeta eller läsa och inspireras av arkitektur i.

Välmående:
Framtidens arbetsplats ska bidra till ett hälsosamt och långt, friskt arbetsliv. För att skapa en produktiv och stimulerande arbetsmiljö har vi hämtat inspiration från neurodesign med inslag av biofili i form av växtlighet, färg och ljussättning som bidrar till välmående. Kontoret har en genomtänkt zonering och distribuerade funktioner, olika typer av aktiva ytor för både spontana och planerade möten, samt platser för vila och återhämtning.

Rum för möte eller vila.

Lokaler har stor påverkan på anställdas välmående och effektivitet, på varumärket, och i slutänden på affärerna. En satsning på sina lokaler är att se som ett strategiskt verktyg med potential till god avkastning på många plan. När vi hjälper våra kunder talar vi ofta om: Identitet, Produktivitet, Flexibilitet och Välmående. I filmen delar några av våra medarbetare med sig av hur vi som arkitekter arbetar för att utveckla lokaler detta och hur vi har använt samma sätt i utformningen av vårt egna kontor i Stockholm.

Produktivitet:
Produktivitet för oss handlar om att ge de bästa förutsättningarna för att skapa riktigt bra arkitektur. En miljö som lockar fram goda idéer och kreativitet. Alla skall ha tillgång till rätt material och verktyg som stöd i det dagliga arbetet. Drivhuset är en plats där vi kan testa och experimentera, såväl i vår nya modellverkstad som runt om i studion.

Flexibilitet:
Morgondagens arbetsplats måste vara flexibel. Hos oss tjänar de olika delarna flera syften. Gradängen, kontorets hjärta, fungerar som en central kunskapstrappa där vi samlas för seminarier, debatter, veckomöten, samt för utbildning. Det är både en mötesplats och ett utrymme för enskilt arbete eller för återhämtning. Det största mötesrummet fungerar lika bra för styrelsemöten och workshops, som för mindfulness.

I arkitektarbetet finns behov av både kreativa ytor och platser för koncentrerat arbete. De som tillbringar stor del av dagen framför en skärm har egna platser, medan andra som jobbar mer varierat delar platser och arbetsmiljöer med varandra, vilket skapar en enkel variation.

Med vidsträckt utsikt över citys takåsar har vi tillgång till både utomhus- och inomhusmiljöer där vi genom generösa fönster och från våra terrasser kan njuta av årstidernas skiftning. Terrassen är en plats för frisk luft och paus men också för möten och arbete när vädret tillåter.

Med smarta lösningar och god arkitektur kan lokaler bli effektiva!

Fler projekt