På en smal parkeringstomt mellan järnväg och landsväg gömdes förutsättningarna för 18 000 kvm ny kontorsyta i centrala Sundbyberg.
 

Utmaning

Platsens största utmaning var den smala tomten samt komplexiteten i att utveckla en yteffektiv kontorsmiljö med smala mått, inkilad mellan järnväg och gata. När vi 2001 fick uppdraget att studera möjligheten att bebygga den tomma parkeringstomten hade flera arkitekter redan tidigare gått bet på uppgiften. I stadsanalysen hittade vi argumenten för hur platsen kunde bebyggas. Trots de svåra förutsättningarna fanns möjligheter för ett effektivt kontorshus på platsen. En anpassad detaljplan utformades i dialog med stadsarkitekten vilket möjliggjorde en speciell lösning.

Resultat

Svaret blev ovanligt smala huskroppar om 12 meter med en ännu smalare ljusgård, en klyfta, däremellan. I ljusgården placerades vertikalkommunikation till våningsplanen och horisontalkommunikation till respektive hyresgäst. Flexibilitet i både uthyrningssituationen och under hyrestiden var en ledstjärna. Varje våningsplan delades upp i som mest fyra delar och alla schakt, installationer och annan fast rumsbildning pressades ut åt sidorna. Detta möjliggjorde öppna och flexibla våningsplan. Pelarna placerades även de i yttervägg och i ljusgård för att skapa fria ytor för ökad uthyrbarhet. Banverkets Östra region är huvudsaklig hyresgäst i det järnvägsnära huset.

Huskroppens stora volym centralt placerad i Sundbyberg, delades i sin exteriör upp i tre mindre delar med egna uttryck. Invändigt upplevs huset som en stor sammanhängande enhet, utvändigt som tre mindre. Valen av volymer, material, kulörer och fönstersättning anpassades till det anslutande befintliga kontorshuset från 50-talet. De exteriöra volymerna är enkla och klädda med betongelement i olika kulör och struktur. Även mellanrummen mellan de tre huvudvolymerna är olikformade med plats för huvudentré, burspråk och utrymningsvägar. Ljusgårdens fasader kläddes med glas, dels för att ge rikligt med ljus till våningsplanens kontorsmiljöer och dels för att reflektera ner dagsljus till den smala ljusgårdens botten. Stommens inre pelarlinje ligger synlig i ljusgården vilket ger en vacker och nästan sakral effekt.

Kund

Jernhusen

Kategori

Fastighetsutveckling

KVM

18000

År

2001-2008

Info

Läs mer