Bostäder

Kontorshus blir bostäder

Tillsammans med Aros Bostad har ett kontorshus från 60-talet konverterats till bostäder. Projektet innebär en förtätning av befintlig stadsstruktur och är en del i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden samt omdaningen av Värtan. Fastigheten innehåller ca 100 lägenheter samt verksamhetslokaler i ett unikt boende med mycket variation.

Uppdragsgivare

Aros Bostad

Affärsområde

Bostäder

Projektinformation

15 500 kvm, Stockholm

År

2011 - 2014

Fler projekt