Tillsammans med Aros bostad har ett kontorshus från 60-talet konverterats till bostäder. Projektet innebär en förtätning av befintlig stadsstruktur och är en del i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden samt omdaningen av Värtan. Fastigheten innehåller ca 100 lägenheter samt verksamhetslokaler i ett unikt boende med mycket variation.

Kund

Aros Bostad

Kategori

Bostäder

KVM

15 500

År

2011-2014

Info