Bostäder

Att lyssna till Tegnérlundens sång

I Tegnérlunden fyller vi ett av de få tomrummen i stenstaden med bostäder. Huset är med sin moderna gestaltning en elegant pusselbit mellan två vitt skilda byggdecennier där element och detaljer lånar uttryck från båda epoker. Byggt ovanpå ett p-hus är huset ett steg i förtätningen av innerstaden.

Utmaning:
Platsens utmanande förutsättningar var många. I citys rastlösa omgivning, vilande på ett befintligt garage och med snäva mått till omkringliggande grannar skulle resas en tilltalande gestalt, med bostadskvaliteter som lugna sovrum mot gården och en stadsmässig byggnad som talar "Tegnérlundens språk".

Projektet med ett nytt bostadshus i Tegnérlunden har sett flera etapper. I det parallella uppdraget såg vi möjligheten att fylla ett av citys sista hålrum med ett förslag som tilltalar både staden och Wihlborgs samt förvaltar Tegnérlundens unika sammanhang som oas mellan Drottninggatan och stationsområdets upptagna brus. I detaljplanearbetet krävdes en tydlig vision för att förklara, inspirera och sammanföra kunden och entreprenören med staden, grannar och allmänhet.

Resultat:
Förslaget bearbetades vidare och huset förenades med grannhuset genom balkonger, ett gårdshus försvann och grunda balkonger mot gatan tillkom. Huset har en elegant men rationell fasad med få olika fönstertyper. Balkongerna blir genom digitala tryck med fotografier på lundens träd en levande spegel som tar upp och förlänger platsen. Alla lägenheter har fönster åt två olika håll, långa siktlinjer samt rundgång. Stora skjutglaspartier i vardagsrum och kök ger rummet en flytande gräns mellan utsida och insida. På gårdssidan ger franska balkonger sovrummen ljus och öppenhet. Huset består totalt av 24 lägenheter och lokaler i gatuplan.

Uppdragsgivare

Peab

Affärsområde

Bostäder

Projektinformation

2000 kvm, 24 lgh

År

2002-2009

Fler projekt