Interiör Arkitektur

Tele2 - Aktivitetsbaserat kontor i världsklass med stolta medarbetare

Tillsammans med Tele2 har vi utvecklat ett nytänkande kontor anpassat till ett dynamiskt telecombolags snabba och agila arbetssätt. Med fokus på samarbete, kommunikation och en stor dos utmanande lekfullhet, samt med Tele2:s ambition att ”leva som vi lär”, har vi gestaltat 23 000 kvm kontorshus i Kista - från fasadens utformning, planlösning och inredning, till specialritade möbler och detaljer. Resultatet är ett välfungerade aktivitetsbaserat kontor i världsklass.

En arbetsplats som både fungerar optimalt, är kreativ och visar på företagets strategiska arbete stod på önskelistan när Tele2 skulle få ett nytt huvudkontor. Bara 42% av medarbetarna var nöjda och 24% var stolta över att ta emot besökare till Tele2:s tidigare kontor. Endast 38% av de anställda satt vid sitt skrivbord varje dag. Det nya kontoret skulle därför bli mer funktionellt, bättre anpassat efter verkligheten, etablera ett mer mobilt sätt att arbeta, samt avspegla företagets strategiska riktning.

Resultatet blev slående. Efter flytten till det nya kontoret var 98,7% av de anställda stolta över att visa upp arbetsplatsen och uppfattningen om medarbetarnas produktivitet hade ökat med 26%!

Att övergå helt till aktivitetsbaserat är en stor och komplex utmaning för ett kontor på 23 000 kvadratmeter och sju våningar för 1800 anställda. För att få hela kontoret att erbjuda dynamiska och kreativa kontorsmiljöer som stödjer många olika situationer och kompetenser krävs samarbete, välfungerande logistik och tydliga lösningar.

En stor utmaning var att skapa en variationsrik miljö som är både seriös, funktionell och inspirerande. För att medarbetare och besökare ska vilja röra sig i huset är det variationsrikt inrett och tydligt indelat i zoner utformade efter olika teman för att inspirera och stärka variationen. Samtidigt finns det en röd tråd i byggnaden som bidrar till en fungerande helhet. Sammantaget har vi skapat ett kontor i framkant med en speciell känsla och dynamik - allt från fasaderna till de specialritade blomlådorna andas Tele2.

Samarbete, prestigelöshet, samt kontinuerlig och öppen kommunikation har varit nycklar till framgång för att få ihop alla kvadratmetrar, kompetenser, 95 olika möbelproducenter, över 1000 unika produkter, regelverk och dokumentation. För att ett sådant här kontor ska fungera krävs att slutanvändarna är involverade i processen. I den engagerade projektgruppen fanns hela tiden en vision och en vilja att ständigt utveckla konceptet i dialog.

Uppdragsgivare

Tele2

Affärsområde

Interiör Arkitektur

Projektinformation

ABW-kontor, 23 000 kvm, 1800 anställda

År

2014-2016

Vårt värdeskapande

Ett fantastiskt exempel på hur man skapar ett fungerande ABW-kontor fullt ut.

Framgångsfaktorer: ett nära samarbete, tillit och en öppen dialog.

Resultatet blev ett funktionellt, inspirerande kontor i framkant bättre anpassat efter verkligheten. Andelen stolta medarbetare ökade från 24% till 98,7% och uppfattningen om medarbetarnas produktivitet ökade med 26%.

BALANS, VARIATION OCH MÅNGFACETTERAT. Många människor på samma plats skapar både dynamik och ljud. En viktig faktor för ett lyckat ABW-kontor är därför att dela in det i aktiva och lugnare ytor på ett tydligt sätt. Att hitta balansen mellan sociala och lugna rumsligheter är en utmaning. Ambitionen är att erbjuda en så blandad arbetsplats som möjligt där många typer av arbetsuppgifter stöds, samt passa människor vars arbetsdag ser olika ut.

VÄRDERINGSSTYRT. Tele2:s värdeord har fungerat som riktilinjer i arbetet, vilket har förtydligat projektmålen.

HELHETEN. Den röda tråden, från detaljer till helheten, har varit viktig för att skapa en fungerande inredning.

FLEXIBILITET. Ett komplext kontor kräver ständig analys och utvärdering för att kontinuerligt förbättra kontoret. En framgångsfaktor för Tele2 är att de varit beredda att fortsätta arbetet med arbetsplatsen även efter inflytten.

VERKLIGHETSANPASSNING. Det nya kontoret motiverade ett mer öppet och flexibelt arbetssätt, vilket bättre matchade medarbetarnas verkliga vardag.

SAMARBETE. Ett projekt av den här kalibern kräver att de olika parterna litar och lyssnar på varandra.

MÅNGFALD. Det krävs kompetens, erfarenhet och struktur för att organisera 95 möbelproducenter och över 10 000 individuella möbler i ett projekt.

Fler projekt