Stadsutveckling

Tomtebogård – den naturliga kvartersstaden

Tomtebogård är ett nytt stadsdelområde i Tomtebo, en östra entré till Umeå. Ihop med vår kund Bonava och kommunen har vi drivit dialog, tagit fram strukturplan och gestaltningsprogram för området. Gestaltningsprogrammet och planarbetet har föregåtts av en delaktighetsprocess med kommunens invånare, tjänstemän, markägare och skolelever, kallad visionsstyrd stadsutveckling. Det är vår egen idé och process kring hur stadsutveckling drivs med lokal förankring för att platsen ska utvecklas till en attraktiv, hållbar och värdeskapande stadsdel. Visionen för Tomtebogård är ”Tomtebogård – den naturliga kvartersstaden” och målet är att bygga ett stadsdelsområde som blir det naturliga valet för den som vill leva i både stad och natur.

Uppdragsgivare

Bonava

Affärsområde

Stadsutveckling

Projektinformation

Umeå

År

2017-pågående

Liknande projekt