Strategisk Arkitektur bjöds in till parallellt uppdrag om ny bebyggelse i Värtan, Stockholm. Målet var enligt uppdragsgivarna Position Stockholm att ”skapa en levande stadsdel med arbetsplatser inom TIME-sektorn integrerat med bostäder och erforderlig kringservice”. Stockholms stad uttryckte sig i liknande tongångar och betonade stadsfrontens mot vattnet betydelse. Vår lösning blev att hantera det visserligen vackra, men också norrvända och klimatmässigt utmanande läget genom tre bebyggelsetypologier: 1. Pirer – linjära exploateringar som bryter kajens huvudriktning. 2. Skyddade stadsenklaver – urbana, täta och intensiva brännpunkter. 3. Märken – vertikala exploateringar som bryter horisontlinjen, täta punktinsatser. Idéerna underbyggdes även med målgruppsintervjuer som pekade på efterfrågan av stadsmässiga, kontrastrika och levande miljöer.

Kund

Position Stockholm

Kategori

Stadsutveckling

KVM

200 000

År

2000-2000

Info