I ett parallellt uppdrag studerade vi utvecklingen av kvarteren närmast den nya stationen i Barkarby, Järfälla. Målet med studien vara att maximera och optimera möjliga byggrätter och funktioner. Förutom att lösa kollektivtrafiknoden tillförde vi bostäder, hotell, dagligvaruhandel och i viss mån verksamheter vilket sammantaget utgjorde en fantastisk första utbyggnadsetapp av utvecklingsområdet i Veddesta/Barkarby.

Kund

Fastighetsbolag

Kategori

Fastighetsutveckling

KVM

95 000

År

2015-2015

Info