Icke uthyrbara ytor och inkonsekvent identitet krävde förändring. En strategisk konceptstudie med devisen ”bättre än nybygg” visade vägen för effektivisering och modernisering av Det Norske Veritas koncerncenter vid Oslofjorden.
 

Utmaning

Veritas Senteret i Høvik utanför Oslo byggdes för en enda stor hyresgäst och med hög driftsbudget. Fastighetens i grunden stora inneboende kvaliteter upplevdes inte längre. En utmaning låg därför i att bevara och lyfta fram den mycket höga ursprungliga standarden, men samtidigt skapa rimlig ekonomi i förvaltningen. Även yteffektiviteten behövde ökas genom en förbättrad logistik med möjlighet att dela upp fastigheten i olika enheter.

De många punktinsatserna under åren hade medfört labyrintiska kommunikationsvägar. Funktionsutmaningen låg främst i huvudbyggnaden som nu skulle klara ett flertal oberoende hyresgäster med fastighetsägarens krav på årlig avkastning.

Resultat

Samtliga ytor i byggnaderna analyserades och en värdekedja skapades där målet var att öka intäkten på så många ytor som möjligt. Dessa graderades på skalan ”mycket publik” till ”helt intern”, vilket sedan styrt avskrivningstid och ambitionsnivå på byggnader och inredning. Med hjälp av den strategiska studien kunde föreslagna förändringar omedelbart värderas mot kostnad och intäkt.

Alla arkitektoniska tillägg är noga avvägda och bygger på de ursprungliga kvaliteterna. Publika funktioner såsom konferenscenter, kantin, gästmatsalar och receptioner har omdanats och kopplats till den centrala kommunikationsaxeln. Tillsammans med Det Norske Veritas har vi förädlat en fin men orimligt dyr fastighet, fem års arbete som tillfört ekonomisk och arkitektonisk hållbarhet.

Kund

Det Norske Veritas

Kategori

Fastighetsutveckling

KVM

30 000

År

2001-2006

Info

Läs mer