REKRYTERING TILL TEAM STADSUTVECKLING OCH BOSTAD

Nu söker vi:

  • Senior medverkande eller handläggande arkitekt med erfarenhet av bostadsprojektering
    Du har minst tre års erfarenhet i genomförandeskedet av flerfamiljshus och har stort intresse för gestaltning av bostäder. Kanske arbetar du som medverkande idag och är redo för ett större ansvar som handläggande arkitekt i något av våra spännande bostadsprojekt?
  • Handläggande arkitekt med goda kunskaper inom detaljplaner
    Brinner du för stadens utveckling och att jobba med komplexa frågor i detaljplaneprocesser? Strategisk Arkitektur har utvecklat en egen process för visionsstyrd stadsutveckling med stort fokus på värdeskapande. Som handläggande arkitekt i stadsutvecklingsteamet är du med och skapar långsiktiga värden i tidiga skeden, på uppdrag av privata utvecklare eller kommuner.
  • Projektansvarig arkitekt inom stadsbyggnad
    Vårt stadsutvecklingsteam har utvecklat en process för visionsstyrd stadsutveckling med stort fokus på värdeskapande. Nu behöver teamet ytterligare en erfaren projektansvarig arkitekt som vill vara med på resan. Som projektansvarig arkitekt hos oss är du ytterst ansvarig för projektens utveckling. Du har mycket kundkontakter och jobbar tätt med teamets handläggande arkitekter.

Kontakta Hanna Palmgren med din ansökan eller för frågor.
Ange i ansökan vilken tjänst som avses.