REKRYTERING TILL TEAM INTERIÖR ARKITEKTUR

Nu söker vi:

  • Handläggande inredningsarkitekt med minst tre års erfarenhet
    Du har erfarenhet av kontorsutveckling inklusive behovsanalys, planlösning, gestaltningskoncept och inredning. Många av våra kunder vill upplevas som de främsta arbetsgivarna i Sverige och har därmed fokus på att utveckla de mest attraktiva arbetsplatserna. I dessa processer är vi som arkitekter och inredningsarkitekter avgörande för att nå kundens uppsatta mål. Är du vår nästa handläggande arkitekt i teamet?

Kontakta Ann-Charlotte Berg med din ansökan eller för frågor.

Inredningsarkitekt

Ann-Charlotte Berg

ann-charlotte.berg@strategiskarkitektur.se08-586 176 55