Så förnyas ”SAS-huset” i Frösundavik

På uppdrag av Mengus förnyar Strategisk Arkitektur det gamla SAS-huset i Frösundavik. Detta ikoniska designhus byggt på 1980-talet ska omvandlas för att erbjuda fullservice och wellness-funktioner till en mångfald av världsledande företag och allmänheten.

Sedan snart tre år ägs huset av Mengus, som har ambitionen utveckla huset från att ses som ett huvudkontor endast för SAS till ett hus som inrymmer en mångfald av spännande hyresgäster och publika verksamheter. Strategisk Arkitekturs huvuduppgift i arbetet med denna ikonbyggnad var från början att arbeta med insidan och den långa, fina ljusgården, samt att utveckla de publika delarna av huset genom att t.ex. skapa attraktiva miljöer för möten, café och restaurang, reception samt gym. Den standard som finns idag är från när huset byggdes på 1980-talet. I förstudien identifierades ett antal delprojekt, alltifrån utvändig skyltning och belysning till insidans reception, öppna lounger och mötesplatser, måleri och färgsättning, växtlighet och grönska, skyltsystem, coffee spots etc. Nu är Strategisk Arkitektur igång med ett 30-tal olika delprojekt för att lyfta fastigheten till en samtida och spännande kontorsfastighet med full service.

Hur utvecklar man en byggnad från att representera ett klassiskt, gediget varumärke som SAS till att ytterligare höja attraktionskraften för en mångfald av branschledande företag med högt ställda krav? Utmaningen är att arbeta med en sådan välkänd och stark byggnad och att på ett smakfullt sätt lyckas göra samtida tillägg som förhåller sig till husets befintliga kvaliteter och historia men samtidigt tillföra något nytt och levande. Att förändra byggnaden från att ses som ett huvudkontor till att skapa ett hus som lockar många andra hyresgäster och besökare. Idag huserar ett 15-tal företag i huset, medan ytterligare världsledande varumärken är på väg in redan i år.

Strategisk Arkitektur har tagit fram detaljerade färgstrategier som förhåller sig till den färgskala som redan finns i byggnaden, d.v.s. olika nyanser av vitt, metaller och en blek pastellskala. Den solblekta Miami Vice-känslan från då huset byggdes utvecklas med kompletterande kraftigare kulörer och varma material. Att arbeta med de färgskalor som redan finns ihop med komplement skapar ytterligare dynamik. Interiören ska vara välkomnande, ljus, varm och ombonad, men med puls och energi, och ge lite av en hotellkänsla.

 

Fastigheten utvecklas till en attraktivare miljö för husets samtliga hyresgäster och blir samtidigt en publik byggnad med service även för allmänheten. Under det senaste året har Strategisk Arkitektur knutit till sig kompetens inom Neurodesign, där en av nycklarna till att skapa långsiktigt hållbara miljöer för människor är att integrera biofili, d.v.s. natur och grönska. På det temat finns planer på att jobba med annan typ av rekreation kopplat till fastigheten, t.ex. ett orangeri. Detta är dock ännu i tidigt planeringsskede och är inte helt beslutat ännu.

Husets tyngd och unika karaktär har potential att positionera och aktivera hela området, med dess härliga läge i Nationalstadsparken invid Brunnsviken. Här skapas en businesspark (i parken!) för wellness och med ett all-inclusive servicekoncept. Nytt, modernt gym, Bike Lab för cyklister och en egen miljöshuttlebus till Solna Station är några av de pågående utvecklingsinitiativen.

Läs intervjun med vår VD Johanna Munck af Rosenschöld om vårt arbete på uppdrag i Frösundavik, samt andra projekt: Frösundavik tidning (se sid. 30-40 och sid. 88-92)

Byggnaden i befintligt skick

Interiören i befintligt skick

Senaste inlägg