Strategisk Arkitektur har skrivit under Architects Declare

Strategisk Arkitektur ska skapa hållbara, beständiga och högkvalitativa livsmiljöer som möjliggör hållbara beteendemönster. Byggindustrin står för en stor del av Sveriges totala koldioxidutsläpp och att Bygg- och anläggningssektorn årligen genererar en enorm mängd avfall. Vi vet att vi som professionella arkitekter har möjlighet att påverka eftersom den största möjligheten att minska klimatpåverkan från en byggnads livscykel är genom beslut i tidiga skeden.

Med avstamp i de strategiska styrdokumenten nedan har vi formulerat mål och riktlinjer för att i vår verksamhet minska klimatpåverkan och proaktivt verka för att hjälpa våra beställare att ta beslut gällande hållbarhet som sträcker sig längre än lagkraven.

– Agenda 2030 för hållbar utveckling
– Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – bygg- och anläggningssektorn
– Swedish Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency

Mer information om Architects Declare, uppropet och nätverket som samlar arkitektbranschen kring klimatfrågor, klicka här.

Senaste inlägg