Strategisk Arkitektur vinner parallellt uppdrag om Byggarnas Hus

Nu står det klart att det blir Strategisk Arkitektur som kommer att utveckla Byggarnas Hus på Kungsholmen. Med förslaget ”Campus Byggarnas Hus” kommer byggnaden att bli en modern och öppen samlingsplats för byggbranschen med fokus på kunskap som främjar utvecklingen i branschen. Hållbarhet är centralt för projektet och kommer att genomsyra arbetet med byggnaden.

Idag är byggnaden relativt anonym och ett stringent klassiskt hus från 1960 invid DN-skrapan på Kungsholmen i Stockholm. Samtidigt finns stor potential i byggnaden och dess naturnära läge invid Mälaren och många tidstypiska och vackra arkitektoniska kvaliteter. För att nå ut mer i branschen vill man nu öppna upp och göra platsen mer publik. Byggarnas Hus ska bli ett givet centrum för kunskap med ett brett utbud av utbildningar, konferenser, utställningar och rådgivning.

Under hösten bjöd Stockholms Byggmästareförening i samarbete med Sveriges Arkitekter in till ett parallellt uppdrag om utvecklingen av Byggarnas Hus. Tre arkitektkontor bjöds in och nu är det avgjort att Strategisk Arkitektur står som vinnare.

Vi är så stolta och glada över förtroendet. Med vårt förslag ”Campus Byggarnas Hus” är vår ambition är att Byggarnas Hus ska bli ett campus – en modern, generös och öppen samlingsplats för byggbranschen med fokus på kunskap och lärande som bidrar till branschens utveckling, säger Jonas Ericsson, projektansvarig arkitekt på Strategisk Arkitektur.

Uppdraget handlar om att skapa en samlingsplats och ett nav för alla i byggbranschen genom att verksamhetsanpassa och modernisera lokalerna. Byggarnas Hus ska bli en tillgänglig plats och förändringarna kommer att skapa värde över tid. Arkitekterna har tagit ett helhetstänk för att byggnaden ska utvecklas i samklang med närområdets framtida utveckling, samtidigt som de kommer att arbeta nära hyresgästen för att förädla lokalerna utifrån verksamhetens behov.

Hela huset ska aktiveras och bli en tydlig destination i branschen. Lokalerna kommer att få öppna mötesplatser, en arbetslounge, utställningsyta för material och mötesrum i en ombonad och varierad miljö. Det planeras också för ett café och en ny takterrass för att locka fler besökare.

Hållbarhet och återbruk är ett tydligt fokusområde som kommer att genomsyra projektet. All lös och fast inredning som uppfyller kraven kommer i största möjliga mån att behållas. Material kommer att återanvändas i nya former, såsom att gammalt tegel kan bli en ny, ikonisk vägg vid en gradäng. I övrigt kommer material med lång hållbarhet och som åldras väl, såsom trä och sten, att användas, samt nya miljömärkta möbler som är tillverkade i Skandinavien. Genom grundlig analys och ett välgestaltat helhetsgrepp skapas möjligheter för byggnaden att förändras över tid utifrån framtida behov.

Strategisk Arkitektur har på ett mycket tydligt sätt fångat vår önskan om att tänka nytt och brett för att utveckla hela fastigheten. De har också tagit tillvara på det befintliga husets kvalitéer för att skapa en lösning som är både ekonomiskt och funktionellt hållbar, säger Kristin Andersson, vd på Stockholms Byggmästareförening.

Arkitekternas arbete påbörjas i början av 2021.

Läs mer om det parallella uppdraget och se de tre förslagen på Sveriges Arkitekters hemsida: https://www.arkitekt.se/nyhet/parallellt-uppdrag-avgjort-byggarnas-hus/


Illustrationer av Byggarnas Hus gjorda Strategisk Arkitektur.

 

För ytterligare information, kontakta:
Jonas Ericsson, Projektansvarig arkitekt och partner, Strategisk Arkitektur
Tel. 08 – 586 176 56
jonas.ericsson@strategiskarkitektur.se

Göran Ekeroth, Kundansvarig arkitekt och partner, Strategisk Arkitektur
Tel. 08 – 586 176 08
goran.ekeroth@strategiskarkitektur.se

Jonas Ericsson Jonas Ericsson Partner, Kundansvarig Arkitekt 0765267656
Göran Ekeroth Göran Ekeroth Partner, Kundansvarig Arkitekt SAR/MSA 0765267608

Senaste inlägg