Strategiskt Arkitektur satsar mot 2025

Efter en intensiv höst med flera nya och spännande uppdrag för kunder som Genova Property Group, Academic Work och Humlegården stärker Strategiskt Arkitektur sitt erbjudande ytterligare. Kontoret anställer åtta nya medarbetare fler unika erfarenheter och planerar för ytterligare tillväxt under 2022.

Efter sommaren etablerades kontorets senaste affärsområde, Landskap. Ett område som jobbar nära stadsutveckling och bostad och där tjänsterna är starkt efterfrågade. Kontoret har anställt två skickliga landskapsarkitekter med stor erfarenhet av att driva projekt från idé till genomförande.

Även bostadssidan har fått flera nya medarbetare. Det byggs oerhört mycket bostäder runt om i Sverige. I Sveriges Arkitekters senaste Branschraport kunde vi läsa att 65 000 bostäder förväntades påbörjas 2021. För att möta efterfrågan från våra kunder har vi rekryterat in flera seniora personer som är både formstarka och med gedigen kunskap om bostadsbyggande från tidiga skeden till genomförande. Vi har även tagit in spetskompetens inom hållbarhet, energieffektivt byggande och dagsljusberäkningar.

Efterfrågan ökar även inom andra områden. Nya resurser har rekryterats till fastighetsutveckling och digitalisering. Genom att anställa experter inom rörlig bild och CAD skapar kontoret ett arbetssätt som är mer innovativt och effektivt vilket gynnar alla projekt.

–  Att bli fler och rekrytera nya kompetenser är en del av en långsiktig strategi och satsning mot 2025. Vi planerar vi för att 2022 ska bli vårt starkaste år i företagets 30-åriga historia, säger Johanna Munck af Rosenschöld.

Johanna Munck af Rosenschöld Johanna Munck af Rosenschöld VD, Partner, Kundansvarig Arkitekt SAR/MSA 0707422015

Senaste inlägg