En tydlig utveckling är att butiksytorna blir mindre, både befintliga och nya behöver vara mer flexibela
AA