Vi adderar värde även i väntans tider i Södra Värtan

På uppdrag av CapMan utvecklar Strategisk Arkitektur Kv Lybeck i Södra Värtan. I väntan på att ny detaljplan beviljas är vi måna om att maximera fastighetens värde genom att fortsätta att utveckla Kv Lybeck inom ramen för befintlig detaljplan. Ihop med CapMan uppgraderar vi därför nu befintlig byggnad till en attraktiv produkt som också lyfter hela området, redan innan ny detaljplan är på plats. Detta är ett viktigt delsteg i den större utvecklingen för att öka fastighetens och Södra Värtans värden.

Planerna för den nya detaljplanen och för att göra området till en ny, livfull stadsdel fortgår, liksom visionen om en total ombyggnation av Kv Lybeck till en byggnad om 60 000 kvm som kopplar samman Gärdet och Södra Värtan (läs mer, klicka HÄR).

Eftersom de större, planerade förändringarna i Södra Värtan inte är genomförda än, såsom ny stadsgata mot hamnen och omdirigerad spårtrafik, har vi i pågående uppgradering därför fokuserat på förbättringar mot Tegeluddsvägen. De nya förslagen baseras på gällande detaljplan, d.v.s. max 6 våningar, och är relativt nära byggnadens nuvarande utformning.

Vi uppdaterar byggnadens uttryck genom att färga om och bygga på fasaderna. Plan 6 får en stilrent kurvad fasad i pärlvit plåt och vi skapar bättre dagsljus i kontoren genom nya burspråk. En ny entrébyggnad mot Tegeluddsvägen länkar samman gammalt och nytt. Genom att ändra planlösningen och att flytta tekniken (hiss, maskinrum m.m.) skapar vi möjlighet att hyra ut närmare 5 800 kvm redan nu, vilket lägger en bra grund för fortsatt utveckling. De nya fasaderna till alla ljusgårdar, samt nya lanterniner ger bättre ljusinsläpp och hissar samt trapphus förnyas. Detta är några exempel på många förändringar som alla bidrar till en förbättrad helhet under fortsatt utveckling.

Genom uppgraderingen skapar vi bättre förutsättningar för att framöver lyckas med den större ombyggnationen i ny detaljplan. Samtidigt lyfter vi byggnaden och dess omgivning under resans gång, vilket ger värden för både hyresgäster och boende i området. Bygglovshandlingar lämnades in i slutet av april och vi ser nu fram emot nästa steg i utvecklingen av Kv Lybeck.

 

Befintlig byggnad

Kristian Lönn Kristian Lönn Partner, Kundansvarig Arkitekt 0765267603

Senaste inlägg