Vi arbetar med Sveriges första Fitwel-certifierade fastighet

På uppdrag av Mengus förnyar vi det gamla SAS-huset i Frösundavik för att erbjuda fullservice och wellness-funktioner till en mångfald av världsledande företag. Nu står det klart att detta blir Sveriges första Fitwel-certifierade fastighet! Fitwel är en certifiering som bygger på medicinsk och vetenskaplig forskning, och som utgår ifrån hur byggnader samt miljön runt dessa påverkar oss. Strategisk Arkitektur arbetar i alla skalor med fastigheten, bl.a. med insidan och den långa ljusgården, samt att utveckla de publika delarna av huset genom att skapa attraktiva miljöer för möten, café och restaurang, reception, samt gym. I arbetet kring människors välmående är mötesplatser för puls och rekreation, ljus och belysning, växtlighet och grönska, samt färgsättning viktiga ingredienser.

Läs mer om certifieringen här: https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/mengus-forst-i-sverige-att-fitwel-certifiera-frosundavik/

Senaste inlägg