Strategisk Arkitektur uppdaterar sin identitet med fokus på kundnärhet och värdeskapande – idag lanseras den nya hemsidan

I utmanande tider lyfter Strategisk Arkitektur blicken och ökar fokus på kvalitet, kunddialog och värdeskapande arkitektur. Det senaste årets affärsstrategiska arbete och förtydligande av varumärket kröns med lanseringen av nya https://strategiskarkitektur.se/.

Från starten 1991 tills idag har Strategisk Arkitektur lagt tonvikten på att i nära dialog med kunden skapa arkitektur som genererar värde. Med devisen att ta reda på vad och varför före hur, har affären vuxit insiktsbaserat genom åren. Det är arkitekternas stora lyhördhet, ständiga lösningsorientering och strävan att tillgodose samhälleliga, ekonomiska, arkitektoniska och mänskliga värden som gör att man fortsatt står starka i en alltmer konkurrensutsatt bransch.

– Att leverera värden i alla dess former har alltid varit grunden i vår affär. Som gestaltande arkitekter, men även som affärsutvecklare, processledare, processutvecklare, planarkitekter, moderatorer, organisationskonsulter, uthyrare och fastighetsutvecklare. Alltid med arkitektens ögon. Detta förtydligas genom vår nya identitet som signalerar en fortsatt nära dialog med våra kunder och samarbetspartners, säger grundaren och arkitekten, Göran Ekeroth.

Ett omfattande förändringsarbete ska förflytta Strategisk Arkitekturs identitet i alla led
– Vi har jobbat inifrån och ut och startade arbetet med att satsa på ökad internkommunikation och dialog med medarbetare, tydligare processer för medarbetarnas utveckling, samt att öka fokus på interna samtal om arkitektur, gestaltning och kreativitet. Arbetet kring våra värderingar och en ny grafisk profil skapar inte bara stolthet, det underlättar också för våra medarbetare i samarbetet med kunder och stärker upplevelsen av Strategisk Arkitektur, säger VD, Johanna Munck.

Den nya hemsidan – ett viktigt steg i utvecklingen av kunddialogen
Mötet med kunden är idag viktigare än någonsin. På nya strategiskarkitektur.se ska besökarna inspireras. Sajtens design framhäver relevanta projekt från affärsområdena; Fastighetsutveckling, Handel, Interiör Arkitektur, Bostäder och Stadsutveckling. Den har också blivit mer personlig. Besökarna bjuds på en inblick bakom arkitektkontorets dörrar och möjligheten att komma i kontakt med rätt person är aldrig långt borta.

– Vårt mål har varit att skapa en modern sajt som är inbjudande och lättnavigerad. Som visar att vi ständigt utvecklas arkitektoniskt och identitetsmässigt, men också att vi fortsätter att vara dem vi är; det personliga företaget som erbjuder en stor bredd inom arkitektur med starkt fokus på värdeskapande. Vi hoppas att hemsidan ska väcka nyfikenhet kring vårt vassa och härliga team och hur vi tillsammans kan skapa värden för framtiden, avslutar VD, Johanna Munck.

Hemsidan har utvecklats ihop med byrån Onemotion.

Johanna Munck af Rosenschöld Johanna Munck af Rosenschöld VD, Partner, Kundansvarig Arkitekt SAR/MSA 0707422015
Göran Ekeroth Göran Ekeroth Partner, Kundansvarig Arkitekt SAR/MSA 0765267608

Senaste inlägg