Landskap

Mittpunkten

I december 2021 deltog Strategisk Arkitektur i en allmän 72-timmarstävling i Borås. Gestaltningen av mittpunkten i stadens blågröna ryggrad var en tre dagars kreativ explosion. Målet var att knyta samman Borås stadskärna med nytt utvecklingsområde genom den befintliga stadsparken genom att skapa en plats med hög landskapsarkitektonisk kvalitet.

Det finns idag en tydlig fram- och baksida i Stadsparken där nya aktiviteter har koncentrerats i den östra delen. Tävlingsområdet har en spännande topografi, med berg i dagen, och där bergsskärningen söder ut berättar om den ursprungliga topografin och stadens framväxt.

Strategisk Arkitektur vill lyfta parkens tidigare funktioner, plockar fram och återbrukar historien samt adderar nutida tillägg. De historiska trådarna drogs ut och knöts samman med nya till ett stort grönt nätverk. Olika färger, nyanser, glans och texturer fick överraska och ge energi, vila och ro. Den gröna parkstrukturen och omgivande blå vatten fick tvinnas tillsammans och växelvis förstärka varandra i detta tävlingsförslag. Rörelser genom parken, längs med vattnet, fick skapa sekvenser av händelser och det mjuka formspråket förstärktes i parken.

Inom tävlingsområdet fanns historiskt flera färgerier belägna. Växter som används i växtfärgning, exempelvis indigo, vejde och färgpilört som ger starkt blåa färger föreslås som ett kulturhistoriskt och hållbart inslag i gestaltningen. Växter som har används traditionellt i Sverige för växtfärgning, exempelvis krapp och fänkål fick vara med i förslaget.
Dekorativa tapetplanteringar kan utformas på ett nutida sätt och bidra till parkens attraktionskraft, gärna i samverkan med konstnärer.

Inne i parken markeras noder och rumsligheter med linspänd belysning. De återkommande bänkarna har ett nedåtriktat släpljus som mjukt lyser upp marken framför, stärker platsbildningarna och skapar sekvenser.

Uppdragsgivare

Borås Stad i samarbete med Sveriges Arkitekter

Affärsområde

Landskap

Projektinformation

Tävling

År

2021

Fler projekt