Mot ett verkligt hållbart samhälle

Vi gör det lättare för dig att skapa hållbar arkitektur, med dialog och förståelse som de centrala verktygen. Gemensamt kommer vi fram till ett eller flera mål att aktivt jobba mot, och säkerställer sedan att ni når hela vägen fram. Vår expertis inom dialog och processledning gör att vi kan ta ansvar för att både lyfta hållbarhetsfrågan från början och leda dialogen i projekt. Välkommen att bygga hållbart med oss!

Våra tjänster inom hållbarhet

 • Återbruk och cirkularitet
 • Medborgardialoger
 • Social Hållbarhet
 • Dagvattenhantering 
 • Gröna städer 3-30-300
 • Ekosystemtjänster
 • Träbyggnad
 • Miljöcertifieringar  (LEED, WELL, BREEAM, CityLab, MAB, Möbelfakta)
 • LCA/klimatberäkningar
 • Grönytefaktoranalys
 • Belysningsanalys
 • Dagsljusanalys och energieffektivisering
 • Biofili
 • Dimensionering och optimering

Det här är ett urval av våra tjänster inom hållbarhet. Har du en specifik förfrågan? Eller funderar du på vilka hållbarhetstjänster som passar ditt projekt?

Hör av dig till vår studiochef

– 100 % av våra projekt ska uppnå våra hållbarhetsmål 2030. Vi arbetar aktivt för att bli starkare i hållbarhetens alla dimensioner – socialt, ekologiskt, ekonomiskt – både inom vår verksamhet och i våra projekt.

Johanna Munck, vd på Strategisk Arkitektur

Hållbarhetsmål sätter ramarna för projektet

Vi är noga med att driva våra kunders hållbarhetagenda. Vi har dessutom satt upp egna mål att följa för att alltid utmana och bredda begreppet hållbarhet. Tillsammans med våra kunder flyttar vi fram positionerna inom minst ett målområde, samtidigt som vi ser till att de övriga målen inte påverkas negativt. 

 • Klimatsmarta material och cirkulär design
 • Ekosystemtjänster
 • Socialt, psykiskt och fysiskt välmående
 • Energi- och transporteffektivitet
 • Klimateffektiv formgivning
 • Cirkulära arkitektoniska kvaliteter
 • Certifiering och innovation

Mot ett verkligt hållbart samhälle

Som värdeskapande arkitekter försäkrar vi oss om att vi skapar hållbara, jämlika, beständiga och högkvalitativa livsmiljöer som möjliggör hållbara beteendemönster. Arkitekter har ett stort ansvar – vi tar det och gör skillnad eftersom vi vet att störst möjlighet att minska klimatpåverkan från en byggnads livscykel är genom beslut i tidiga skeden. Våra mål, riktlinjer och arbetssätt säkerställer att vår verksamhet minskar klimatpåverkan och att vi tillsammans med våra kunder, medarbetare och samarbetspartners tar beslut gällande hållbarhet som sträcker sig längre än lagkraven.

Våra mål tar avstamp i Agenda 2030, Färdplan för fossilfri konkurrenskraft och Swedish Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency. Vi är också medlemmar 100Gruppen, samt stöttar Nolla Utanförskapet för att ge fler ungdomar, oavsett bakgrund, förutsättningar för att utbilda sig och bli mer aktiva i samhällslivet.

Vi följer ISO 14001:2004 och ISO 9001:2008 för att systematiskt förbättra vårt hållbarhetsarbete. Vi arbetar evidensbaserat och med projekt som miljöklassas inom certifieringssystemen Miljöbyggnad, BREEAM, Leed, WELL och FITWEL.

– Josefine Berg Bring, hållbarhetsansvarig på Strategisk Arkitektur

Vill du bygga hållbart med oss? Hör av dig!

Ombyggnation är en del av vårt DNA

För oss är fastighetsutveckling att analysera och utveckla de värden som finns på platsen – ekonomiska, arkitektoniska, sociala och ekologiska. Det gör att vi kan skapa platser som ständigt är relevanta och attraktiva att vistas på. Det skapar värde för både fastighetsägaren, hyresgästen och samhället i stort.

Läs mer om våra ombyggnationsprojekt

Ett urval av våra projekt

Tietoevry

Vi har återbrukat över 80 procent av all lös inredning från tidigare kontor och samtidigt skapat ett nytt koncept och en enhetlig känsla för Sveriges största tech-hub.

Läs mer om projektet

Tallbohov Electric Village

Med spjutspetslösningar inom AI, energi och hållbarhet har Tallbohov Electric Village i Järfalla potential att bli energimässigt självförsörjande i framtiden.

Läs mer om projektet

Kungsbrohuset

Kungsbrohuset har en dubbelglasfasad som hjälper att isolera i huset. Det inre glaslagret hjälper till att hålla värmen och använder besökarnas kroppsvärme för att minska energiförbrukningen med 5-10 procent.

Läs mer om projektet

Gasverket

ROT-prisvinnaren Gasverket har återbrukats i sin helhet, få material har tagits bort och få nya har tillförts. Byggnadens tidigare föroreningar är borta och nu huserar Berghs School of Communication här.

Läs mer om projektet

Bygg i trä - för människan och planeten

Studiochef Matthew Eastwood är också vår expert på träbyggande. Här berättar han mer om fördelarna med att bygga i trä och delar med sig av sina senaste spaningar på området.

Läs mer

Kvalitets- och hållbarhetspolicy

Vi är ett aktivt kontor på marknaden för utveckling av hållbar arkitektur. Vi arbetar ständigt med att utveckla både hållbarhetsarbetet i projekten och vår verksamhet som hållbar organisation.

Vår kvalitets- och hållbarhetspolicy