Fastighetsutveckling

Ombyggnation är en del av vårt DNA

Ombyggnationer av fastigheter har varit en del av vårt DNA sen kontorets startades och efter många år och oräkneliga projekt har vi gedigen erfarenhet i ämnet. För oss är fastighetsutveckling att analysera och utveckla de värden som finns på platsen såsom, ekonomiska, arkitektoniska, sociala och ekologiska. Det gör att vi kan skapa platser som ständigt är relevanta och attraktiva att vistas på. Det skapar värde för både fastighetsägaren, hyresgästen och samhället i stort.

För att uppnå dagens krav på moderna kontor med nya program kan ombyggnationer vara utmanande. I befintliga fastigheter finns det stora utmaningar med bla dagsljus och våningshöjder som försvårar modernisering och som tyvärr ofta leder till rivning och nyproduktion. Genom erfarenhet och implementering av kreativa och flexibla lösningar kan vi hjälpa till med att minimera rivningsbehovet alt undvika rivning och därmed uppnå upp till 80% minskad materialanvändning och koldioxidutsläpp. Flexibiliteten som utgångspunkt i ombyggnationsprojekt skapar förutsättningar för både ekonomisk och ekologisk långsiktig hållbarhet och genom ombyggnation av äldre byggnader bevaras också antikvariska värden och vårt arkitektoniska kulturarv.

Idag är behovet stort att arbete med hållbarhet men för oss har det alltid varit en självklarhet att ta hand om platsen. Med erfarenhet och beprövad process ser vi att ombyggnation är ett effektivt verktyg för att uppnå miljömålen och vi ser det som den stora vägen framåt för vår bransch.

Här berättar vi om några av de ombyggnationsprojekt som vi gjort över tid och som pågår idag.

Uppdragsgivare

Humlegården, Cap Man, Mengus, Hufvudstaden, Jernhusen mfl

Affärsområde

Fastighetsutveckling

Projektinformation

Ombyggnation av fastigheter för att minimera rivningsbehovet och maximera fastighetens värde.

År

1995-2023

Fler projekt