Ditt projekt ska förverkligas.

Som främsta rådgivande arkitekt skapar vi mätbara, kännbara värden för våra kunder, alltid med människan i fokus. Vi börjar varje projekt med att lägga en strategisk grund om förutsättningar och behov. Så låt oss utforska dina visioner. I en nära dialog med dig som kund driver vi tillsammans projektet från idé till realitet.

Våra Affärsområden

Vi gör dina fastigheter långsiktigt lönsamma

Framgångsrik fastighetsutveckling kräver en tydlig vision. I mötet mellan din idé och vårt nyfikna, ifrågasättande förhållningssätt hjälper vi dig att identifiera behoven för ditt projekt. Genom att analysera förutsättningarna, tänka utanför boxen och våga utmana hjälper vi dig att nå framgång, oavsett om det handlar om nybyggnation eller ombyggnad. 

Läs mer om Fastighetsutveckling

Tillsammans skräddarsyr vi framgångsrika handelsmiljöer

Handelns förutsättningar är ständigt under utveckling och speglar vårt sätt att leva. Den höga förändringstakten och slutkundens skiftande krav och önskemål är en del av tjusningen och utmaningen med handelssegmentet. Vi arbetar alltid nära dig och projekten för att snabbt fånga upp och lösa nya utmaningar, oavsett om det handlar om marknaden, den fysiska miljön eller relationer mellan aktuella aktörer. Vi tar gärna ett helhetsansvar som din rådgivare, bollplank och arkitekt.

Läs mer om Handel

Framtidens interiörer sätter människan i fokus

Vi är en ledande och nytänkande arkitektbyrå som skapar framtidens interiörer. Som pionjärer i Sverige introducerade vi aktivitetsbaserade kontor. Vi har unik kunskap och data om dimensionering och om hur man skapar produktiva, trivsamma arbetsplatser som möter framtidens behov. Med bred kunskap, lång erfarenhet och med arkitektur som verktyg maximerar vi dina affärer. 

Läs mer om Interiör arkitektur

Bostäder med form och värde i full harmoni

Vi hjälper dig att utveckla bostäder från tidigt skede, där sammanhanget inte alltid är givet på förhand, till färdig byggnad. Med oss som partner får du möjlighet att leverera goda och trygga bostäder för livets alla skeden. Vi är huvudpartner i Chalmers Centrum för Boendets Arkitektur för att aktivt tillämpa bostadsforskningens resultat och genom boendekvalitet bidra till hållbar bostadsutveckling.

Läs mer om Bostad

Vår metod för stadsutveckling kombinerar social hållbarhet med kommersiell framgång

Därmed gör vi ofta komplicerade projekt till inspirerande verklighet. Genom att förankra och samskapa lyckas vi förändra komplexa utmaningar med hjälp av visioner och processer som förklarar och förenar. Oavsett om du är fastighetsägare, markägare eller en kommun hjälper vi dig i mål.

Läs mer om Stadsutveckling

Hållbar landskapsarkitektur skapar mervärde för människan och miljön

Vi hjälper dig att skapa hållbara och levande livsmiljöer. För oss är det en självklarhet att inkludera landskapsarkitektur i de tidiga skedena inom fastighets- och stadsutveckling. Med oss som partner får du en stark rumslig gestaltning med fokus på ökade ekosystemtjänster och biodiversitet, tillsammans med de rätta tekniska lösningarna. 

Läs mer om Landskap

Vår metod

Metoden som skapat värdeskapande arkitektur sedan 1991

Vårt metodiska arbetssätt identifierar de möjligheter som kunde förblivit oupptäckta om en mer godtycklig process hade använts. Arbetsprocessen innehåller fyra steg, och varje steg genomförs enligt metoden problem-analys-lösning. Arbetsordningen säkrar att vi fokuserar på rätt saker och att alla möjligheter belysts från flera vinklar.

Vår historia

Vår historia

Strategisk Arkitektur – en historia med ständigt nya kapitel

Två nyligen utexaminerade arkitekter påbörjar sin yrkesbana i Stockholm i början på 90-talets svidande lågkonjunktur. Att utmana förutsättningarna var den enda vägen framåt och uppåt. Ledstjärnan var att utgå från slutkunden istället för att bara rita något som är snyggt. Nu, 30 år och 1500 genomförda projekt senare, ser vi att vi valde rätt väg. Tack vare våra kunders förtroende, våra medarbetares förmåga, samt en vilja att se arkitektrollen på ett nytt sätt och en riskvilja som entreprenörer fortsätter vi att utvecklas.

1986 påbörjar grundarna, Göran Ekeroth och Andreas Fries, sin arkitektutbildning på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Arkitektutbildningen på Chalmers var formad enligt Bauhausmetodiken, problemorienterade studier i verklighetsförankrade projekt. Studieobjekten var verkliga platser, kommuner, människor och företag.

Examensarbete “Fjällstugor åt Svenska Turistföreningen”, uppdrag nr 1.

Vår historia - 1991-1992

Ut i snålblåsten

Efter en högkonjunktur i bygg- och fastighetsbranschen under 1980-talet, med stadigt stigande fastighetspriser som efter hand gick om hyresökningarna, sprack bubblan 1990. Det gjorde arbetsmarknaden för bl.a. arkitekter till ett öde land i början på nittiotalet.
Unga nyutbildade arkitekter hade ingen chans att få jobb, men beslutet att ändå försörja sig på sin utbildning ledde till egen verksamhet
under namnet ”Arkitekterna Fries & Ekeroth HB”.

1991 lade Göran Ekeroth och Andreas Fries fram sitt examensarbete ”Sälka”. Arbetet var ett system för byggnad av övernattningsstugor i fjällvärlden, med stugplatsen Sälka nordväst om Kebnekaise som exempel. Stugorna var påtänkta som 50-årspresent till kungen.

Vår historia - 1993-1995

Åren utomlands

I september 1992 ledde försvaret av kronan till räntenivån 500 % och krisen var total i bygg- och fastighetssverige. I öst var läget det motsatta efter murens fall och augustikuppen 1991 i Moskva. Den ekonomiska utvecklingen var explosionsartad.

En dag ringde vår telefon; vi skulle få ett stort uppdrag om vi kunde inställa oss på plats dagen därpå. Vi förhandlade till oss ytterligare en dag för att ordna visum och biljetter och innan veckan var över hade vi arbete för tre år framåt och vårt första mångmiljon-uppdrag - Euromin i Moskva, återuppbyggnad av två historiska byggnader i centrala staden. Granatnyj Dvor – tsarens kanonkulefabrik från sent 1600-tal,
samt Dom Bloka – en 1800-talsbyggnad, författaren Aleksander Bloks födelsehus. Den hektiska, stundom kaotiska, vardagen på ett bygge i centrala Moskva innebar kulturskillnader och ett stort ansvar och välkomna utmaningar.

Vår historia - 1996-1997

Vändningen

När nittiotalet gick in på sin andra halvlek började fastighetssverige så smått att slicka såren. Lågkonjunkturen hade rensat spelplanen
från 80-talets svulstighet och en ny tid var på väg med smartare ideal, unga företag, öppna planlösningar och IT-eran runt hörnet.
Tiden var mogen för en ny tids arkitekter med tydligt affärsfokus, tiden var mogen för Strategisk Arkitektur.

Vi fick vårt första vårduppdrag för Stockholms läns Landsting med ombyggnader av Danderyds Sjukhus. Vinst i parallellt uppdrag för dåvarande fastighetsbolaget Näckebro – sedermera Drott/Fabege – beträffande åtgärder i det nedgångna kontorshuset kvarteret Tegeludden 8, Tegeluddsvägen 64. Förslaget byggde på att maximera uthyrbara ytor, skapa flexibilitet och kvalitet. Vinsten ledde till projekteringsuppdrag av delade entreprenader och hyresgästanpassningar, samt att firman expanderade.

Första uppdraget för SL, ombyggnad av Brommaplans tunnelbanestation.

Vår historia - 1998-2000

Formuleringen

En ständigt ökande mängd kunder och medial uppmärksamhet, liksom fler och fler medarbetare, ökade kravet på ett tydligt budskap för företaget. ”Arkitektoniska egenskaper som skapar värde för kunden”, var konceptet som formulerades i vår affärsidé och grafiska profil. Samtidigt byter bolaget namn till Strategisk Arkitektur.

Vi får vårt första uppdrag för Skandia, en kontorsombyggnad för Skandia Liv. Vinst i parallellt uppdrag om Prästgården i Sundbyberg, ombyggnad av församlingshemmet. Vi får i uppdrag att skapa ett huvudkontor för NIKE Nordic Region. Stadsplaneringsuppdrag i Kina, kommersiellt centrum i nybyggd stadsdel, med ca 260 butiker, restauranger, p-hus m.m. Business Lounge för The Qualiflyer Group, Swissair och Sabena, på Arlanda. Förstudie om påbyggnad av 100 lägenheter på befintligt flerbostadshus i kv Herkules på Lidingö åt AP Fastigheter.

Vår historia - 2001-2003

Eftertanke

IT-boomen drabbades av en konjunkturnedgång, men som konjunkturfall var den en västanfläkt jämförd med krisen 1990-93. Vi drabbades kortsiktigt, med uppsägningar som följd, men samtidigt lades grunden för flera stora projekt och kundsamarbeten som sedan ledde till kraftig tillväxt som dominerat verksamheten under hela 2000-talet.

Våra första uppdrag i Norge: Steen & Strøm i Oslo – vi tar initiativ som leder till omfattande förändring av Steen & Strøm Magasin.
Första gången Gasell, nr 27 på Stockholmslistan.
Samarbetet med Jernhusen inleds i form av uppdraget med kontorshus vid Sundbybergs station.

Vår historia - 2004-2006

Fullt ös!

De frön som såddes i form av samarbeten i tidiga skeden, vinst i parallella uppdrag och ljusnande konjunktur inom alla branscher under
2000-talets första år, slog ut i full blom kring mitten av decenniet. Stora projekt drogs igång, rekryteringen av medarbetare skedde på bred och systematisk front och firman växte snabbt. Vi definierade och fullföljde produktionen av en stor byggnadsmassa inom kontor, handel och bostäder i Stockholm, Oslo och på andra orter.

Vår historia - 2007-2011

Ordnad framryckning

Allteftersom bolaget växte anpassades organisation och interna strukturer och erbjudandet tydliggjordes. Stadsutveckling, förtätning och återanvändning av byggnadsstrukturer var typer av projekt som länge sysselsatt firman. Intressanta uppdrag var bland annat Klarabergshuset och Hagaporten III som invigdes. Den senare tilldelas Solna Stadsmiljöpris och Solna Stads Miljöpris.

Kungsbrohuset tog form och fick stor uppmärksamhet i svensk och utländsk media, Schibsteds valde att flytta in där och arbetet med det nya mediehuset tog fart på allvar. Ombyggnationen av stadshuset i Sundsvall var i full gång och nytt bostadsområde i Sickla Sjö färdigställdes och flyttas in.

Vår historia - 2012-2016

Fortsatt utveckling

Två nya affärsområden lanserades under hösten 2012, Stadsutveckling och Bostad. Tillsammans med affärsområdena Fastighetsutveckling, Interiör Arkitektur och Handel består nu vårt erbjudande av fem affärsområden. Intresset för aktivitetsbaserade arbetsmiljöer blev allt större och vår specialistkompetens inom kontorsutveckling efterfrågades i allt högre grad - A2 slog igenom stort. Intresset för vårt sätt att arbeta
med visionsstyrd stadsutveckling ökade. Vår ursprungliga affärsidé och position som den mest värdeskapande arkitekten är mer aktuellt än någonsin.

Vår historia 2016-2023

30 år av värdeskapande

Fram till våren 2020 var företaget under stark tillväxt med många nya medarbetare och projekt. Kvarteret Poolen, Solnas nya simhall ihop med Fabeges 30 tusen kvm kontor, var det största projektet under perioden. NK Parkaden och nya saluhallen slog upp dörrarna 2019 och Sigtuna Stadsängars första kvarter, Gretas Glänta, som vi ritat åt Bonava byggdes. Vi utvecklade även två byggnader i det gamla Gasverksområdet, samt Kungliga Operan och Dramatens nya verkstäder i Flemingsberg. Dessutom renoverade vi våra härliga lokaler på Drottninggatan och lanserade en ny grafisk profil och ny hemsida.

Under 2020 slog Corona-pandemin till. En tuff period i hela världen, med en del uppsägningar som följd, men också framsteg inom digital utveckling och nya arbetssätt. Vi utformade nya projekt utifrån rådande förutsättningar, såsom utformning av kontor post Corona.

2021 firades våra 30 år av värdeskapande arkitektur. Att utmana förutsättningarna har varit och är fortsatt enda vägen framåt. Vår ledstjärna att utgå från slutkunden istället för att bara rita något som är snyggt är lika aktuellt idag som för 30 år sedan.

Ta del av vår visselblåsarpolicy

Visselblåsarpolicy