"Den föreslagna gestaltningen av Kvarteret Stämpeln skapar en ny uppdaterad och stadsmässig entré till hela Häggvik."
Thomas Ardenfors | Ordförande, stadsbyggnadsnämnden, Sollentuna kommun
"Vi är mycket nöjda med hur den visionsstyrda processen skapat ett välförankrat projekt i Lillcentrum. En process med stor respekt för platsen och de boende."
Ragnar Stenport | Projektutvecklingschef Stena Fastigheter
"Strategisk Arkitekturs visionsstyrda process har gett en helt ny spelplan för stadsutveckling. Nog för att jag alltid tror på det vi gör, men den här gången känns det meningsfullt på ett helt annat plan."
Kim Hultén | Projektchef, NCC Boende
"På mycket kort tid hjälpte Strategisk Arkitektur oss att skapa ett helt nytt kontor som inte bara är vackert utan även på ett positivt sätt bidragit till att förändra hur vi arbetar, samarbetar och till och med ser på oss själva."
Håkan Ahl | Projektledare, SJ

FILOSOFI

Vi är mer än arkitekter

Sedan start har vår ledstjärna varit att utgå från slutkunden istället för att bara rita något som är snyggt. Vårt kommersiella synsätt hjälper våra kunder att tjäna mer pengar genom att tidigt identifiera och erbjuda värden som inga andra arkitekter erbjuder, vilket i slutänden leder till bättre avkastning på beställarens investerade kapital. Det kräver att vi vågar tänka annorlunda och vara mer än arkitekter.

AFFÄRSIDÈ

Strategisk Arkitektur skapar värden genom tydlig identitet och funktion i nära dialog med kunden

Det gör vi genom att:

  • vara den främsta rådgivande arkitekten
  • alltid ta oss an varje ny utmaning med en ambitiös attityd och en adekvat process
  • ta projekten till en ny nivå genom att göra det oväntade möjligt
  • ansvara för kundens investering och identifiera vad som skapar mervärde för kunden
  • progressivt driva formgivningsarbetet för att uppnå identitetsstark arkitektur

STUDION

Här skapas det vi kallar Strategisk Arkitektur

Studion är hjärtat i Strategisk Arkitektur. Här arbetar våra arkitekter, inredningsarkitekter och byggnadsingenjörer med att utveckla visioner till effektiva kvadratmetrar och arkitektoniska lösningar. I det dagliga arbetet lägger vi stor vikt vid värdeskapande, vårt arbetssätt och vår organisation utgår från detta.

PROCESS OCH METOD

Metoden som hittar möjligheterna

Vårt metodiska arbetssätt identifierar de möjligheter som kunde förblivit oupptäckta om en mer godtycklig process hade använts. Arbetsprocessen innehåller fyra steg, och varje steg genomförs enligt metoden problem-analys-lösning. Arbetsordningen säkrar att vi fokuserar på rätt saker och att alla möjligheter belysts från flera vinklar.
LÄS MER

AKADEMI

Steget före i en föränderlig omvärld

Vi agerar på en snabbrörlig marknad där nya rön, trender och landvinningar ständigt påverkar vår verksamhet. Som konsulter vill vi vara aktiva i vår utveckling, det räcker inte att vi håller oss informerade. Därför startade 2006 Strategisk Arkitektur en egen akademi, vår kontinuerliga internutbildning. I akademin lär vi både av externa föreläsare samt tar del av varandras erfarenheter. Ambitionen är att utveckla medarbetaren som individ samtidigt som hela företaget utvecklas.

PROLOG

Strategisk Arkitektur – en historia med ständigt nya kapitel

Två nyligen utexaminerade arkitekter påbörjar sin yrkesbana i Stockholm i början på 90-talets svidande lågkonjunktur. Att utmana förutsättningarna var den enda vägen framåt och uppåt. Ledstjärnan var att utgå från slutkunden istället för att bara rita något som är snyggt. Nu, tjugo år och 1000 genomförda projekt senare, ser vi att vi valde rätt väg att gå. Tack vare våra kunders förtroende, våra medarbetares förmåga samt en vilja att se arkitektrollen på ett nytt sätt och en riskvilja som entreprenörer fortsätter vi att utvecklas i rätt riktning.
1986 påbörjar grundarna sin arkitektutbildning på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Arkitektutbildningen på Chalmers var formad enligt Bauhausmetodiken, problemorienterade studier i verklighetsförankrade projekt. Studieobjekten var verkliga platser, kommuner, människor och företag.
Examensarbete “Fjällstugor åt Svenska Turistföreningen”, uppdrag nr 1.

91-92

Ut i snålblåsten

Efter en högkonjunktur i bygg- och fastighetsbranschen under 1980-talet, med stadigt stigande fastighetspriser som efter hand gick om hyresökningarna, sprack bubblan 1990. Det gjorde arbetsmarknaden för bl.a. arkitekter till ett öde land i början på nittiotalet. Unga nyutbildade arkitekter hade ingen chans att få jobb, men beslutet att ändå försörja sig på sin utbildning ledde till egen verksamhet under namnet ”Arkitekterna Fries & Ekeroth HB”.

1991 lade Göran Ekeroth och Andreas Fries fram sitt examensarbete ”Sälka”. Arbetet var ett system för byggnad av övernattningsstugor i fjällvärlden, med stugplatsen Sälka nordväst om Kebnekaise som exempel. Stugorna var påtänkta som 50-års present till kungen.

93-95

De ryska åren

Den svenska lågkonjunkturen bara fördjupades under 90-talets första tre år. I september 1992 ledde försvaret av kronan till räntenivån 500 % och krisen var total i bygg- och fastighetssverige. I öst var det tvärtom efter murens fall och augustikuppen 1991 i Moskva. Den ekonomiska utvecklingen var explosionsartad.

En dag ringde vår telefon; vi skulle få ett stort uppdrag om vi kunde inställa oss på plats dagen därpå. Vi förhandlade oss till ytterligare en dag för att ordna visum och biljetter och innan veckan var över hade vi arbete för tre år framåt och vårt första mångmiljonuppdrag, Euromin i Moskva, återuppbyggnad av två historiska byggnader i centrala staden. Granatnyj Dvor – tsarens kanonkulefabrik från sent 1600-tal, samt Dom Bloka – en 1800-talsbyggnad, författaren Aleksander Bloks födelsehus. Den hektiska, stundom kaotiska vardagen på ett bygge i centrala Moskva innebar kulturskillnader och ett stort ansvar och välkomna utmaningar.

96-97

Vändningen

När nittiotalet gick in på sin andra halvlek började fastighetssverige så smått slicka såren. Lågkonjunkturen hade rensat spelplanen från 80-talets svulstighet och en ny tid var på väg med smartare ideal, unga företag, öppna planlösningar och IT-eran runt hörnet. Tiden var mogen för en ny tids arkitekter med tydligt affärsfokus, tiden var mogen för Strategisk Arkitektur.

Vi fick vårt första vårduppdrag för Stockholms Läns Landsting med ombyggnader av Danderyds Sjukhus. Vinst i parallellt uppdrag för dåvarande fastighetsbolaget Näckebro – sedermera Drott/Fabege – beträffande åtgärder i det nedgångna kontorshuset kvarteret Tegeludden 8, Tegeluddsvägen 64. Förslaget byggde på att maximera uthyrbara ytor, skapa flexibilitet och kvalitet. Vinsten ledde till uppdrag (projektering av delade entreprenader och hyresgästanpassningar) samt att firman expanderade.
Ett första uppdrag för SL, ombyggnad av Brommaplans tunnelbanestation.

98-00

Formuleringen

En ständigt ökande mängd kunder och medial uppmärksamhet, liksom fler och fler medarbetare ökade kravet på ett tydligt budskap för företaget. ”Arkitektoniska egenskaper som skapar värde för kunden”, var konceptet som formulerades i vår affärsidé och grafiska profil, samtidigt byter bolaget namn till Strategisk Arkitektur.

Vi får vårt första uppdrag för Skandia, en kontorsombyggnad för Skandia Liv.
Vinst i parallellt uppdrag om Prästgården i Sundbyberg, ombyggnad av församlingshemmet.
Vi får i uppdrag att skapa ett huvudkontor för NIKE Nordic Region.
Stadsplaneringsuppdrag i Kina, kommersiellt centrum i nybyggd stadsdel, ca 260 butiker, restauranger, p-hus mm. Business Lounge för The Qualiflyer Group, Swissair och Sabena, på Arlanda. Förstudie påbyggnad 100 lägenheter på befintligt flerbostadshus i kv Herkules på Lidingö åt AP Fastigheter.

01-03

Eftertanke

IT-boomen drabbades av en konjunkturnedgång, men som konjunkturfall var den en västanfläkt jämförd med krisen 1990-93. Vi drabbades kortsiktigt, med uppsägningar som följd, men samtidigt lades grunden för flera stora projekt och kundsamarbeten som sedan ledde till kraftig tillväxt och som dominerat verksamheten under hela 2000-talet.

Våra första uppdrag i Norge: Steen & Strøm i Oslo – vi tar initiativ som leder till omfattande förändring av Steen & Strøm Magasin.
Första gången Gasell, nr 27 på Stockholmslistan.
Samarbetet med Jernhusen inleds i form av uppdraget med kontorshus vid Sundbybergs station.

04-06

Fullt ös!

De frön som såddes i form av samarbeten i tidiga skeden, vinst i parallella uppdrag och ljusnande konjunktur inom alla branscher under 2000-talets första år, slog ut i full blom kring mitten av decenniet. Stora projekt drogs igång, rekryteringen av medarbetare skedde på bred och systematisk front och firman växte snabbt. Vi definierade och fullföljde produktionen av en stor byggnadsmassa inom kontor, handel och bostäder i Stockholm, Oslo och på andra orter.

07-11

Ordnad framryckning

Allteftersom bolaget växer anpassas organisation och interna strukturer och erbjudandet tydliggörs. Stadsutveckling, förtätning och återanvändning av byggnadsstrukturer är typer av projekt som länge sysselsatt firman. Intressanta uppdrag är bland annat Klarabergshuset och Hagaporten III som invigs, den senare tilldelas Solna Stadsmiljöpris och Solna Stads Miljöpris.
Kungsbrohuset tar form och får stor uppmärksamhet i svensk och utländsk media, Schibsteds väljer att flytta in där och arbetet med det nya mediehuset tar fart på allvar.
Ombyggnationen av stadshuset i Sundsvall är i full gång och nytt bostadsområde i Sickla Sjö färdigställs och flyttas in.

12-16

Fortsatt utveckling

Två nya affärsområden lanseras under hösten 2012, Stadsutveckling och Bostad. Tillsammans med affärsområdena Fastighetsutveckling, Lokalanvändare och Handel består vårt erbjudande av fem affärsområden. Intresset för aktivitetsbaserade arbetsmiljöer blir allt större och vår specialistkompetens inom kontorsutveckling efterfrågas i allt högre grad, A2 slår igenom stort och blir allt större. Intresset för vårt sätt att arbeta med visionsstyrd stadsutveckling ökar. Vår ursprungliga affärsidé och position som den mest värdeskapande arkitekten är mer aktuellt än någonsin.