Handel

Tillsammans skräddarsyr vi framgångsrika handelsmiljöer

Handelns förutsättningar är ständigt under utveckling och speglar vårt sätt att leva. Den höga förändringstakten och slutkundens skiftande krav och önskemål är en del av tjusningen och utmaningen med handelssegmentet. Vi arbetar alltid nära dig och projekten för att snabbt fånga upp och lösa nya utmaningar, oavsett om det handlar om marknaden, den fysiska miljön eller relationer mellan aktuella aktörer. Vi tar gärna ett helhetsansvar som din rådgivare, bollplank och arkitekt.

 • Vårt processdrivna arbetssätt skapar identitetsstark arkitektur för handelsfastigheter, vilket alltid ska ge ökad omsättning, fastighetsvärde och vistelsekvalitet inom varje segment.
 • Vi är din strategiska rådgivare och tar alltid ett helhetsperspektiv med fokus på värdeskapande i alla delar av processen, från tidig idé till slutfört projekt.

Med nyfikenhet och vårt ständiga driv att tolka marknadens villkor hjälper vi dig att utveckla handelsmiljöer där hyresgäster och konsumenter inspireras och upplever mer. Med gedigen erfarenhet analyserar vi platsens/byggnadens/butikens/varumärkets förutsättningar och målgruppens beteende för att skapa relevant attraktionskraft och en tilltalande miljö.

I nära dialog med dig utformar vi konceptstarka handelsmiljöer med en väl genomtänkt gestaltning och funktion, vilket skapar förutsättningar för en mer hållbar miljö. Med erfaren hand använder vi detaljer i miljön för att utveckla helheten över tid så att besökaren ständigt upplever vitalitet och aktualitet. Genom att få besökaren att känna sig sedd, förstådd och hjälpt skapar vår gestaltning starka relationer mellan plats, butik, varumärke och kund. Så förenar vi människa, form och värde.

Inom handel arbetar vi exempelvis med:

 • Strategisk rådgivning och affärsutveckling av handelsprojekt genom hela processen.
 • Roll out-koncept, designmanualer och identitetsstarka koncept för handelsfastigheter, varuhus och butiker.
 • Facilitering av gestaltningsdialoger mellan kommun, fastighetsägare och butikshyresgäster.
 • Införsäljningsmaterial för dialog med hyresgäster.
 • Analys av nya/befintliga handelsfastigheter och kvarter för att både bemöta handelns behov av rationell logistik och skapa en levande närmiljö med aktiva fasader.
 • Analys och omgestaltning av befintliga kundstråk för att möta nya krav på flexibilitet, butiksstorlek och variation.
 • Due diligence-processer.
 • ”On call”-leverantör av ritningsunderlag för kontraktshandlingar för snabbt bemötande av hyresgästers skiftande behov.
 • Förvaltningsnära utveckling, såsom upprustningar, hyresgästanpassningar m.m.
 • Projektering av handlingar i samtliga skeden.
 • 3D-bilder
Jonas Ericsson Jonas Ericsson Partner, Kundansvarig Arkitekt 0765267656