Handel

NK - ett varuhus i världsklass inom service, upplevelse och design!

Tillsammans med Hufvudstaden har Strategisk Arkitektur under flera år utvecklat NK för att ta detta klassiska varuhus in i en ny epok. Genom nära samarbete och noga analyser av platsen och dess besökare skapar vi ett varuhus som stärker NK:s varumärke. Med åtgärder i alla led, från ny saluhall, träning på tak, uppgraderad service, till hållbar design in i minsta detalj, lyfter vi helhetsupplevelsen och varuhusets attraktionskraft. Nu är NK en given destination för både kunder och hyresgäster; en mötesplats och kommersiell teater för en lång tid framöver.

I förtroendefull dialog med Hufvudstaden har vi sedan 2005 arbetat med ett omfattande förnyelsearbete för att utveckla NK in i framtiden. Arbetet vilar på analys och en långsiktig plan, där affärsstrategisk utveckling av ytor och kundupplevelse går hand i hand med noggranna designdetaljer och respektfull utveckling av ett hundraårigt och respekterat varumärke.

Vår långa relation med fastigheten och kunden ger oss ett helhetsperspektiv som är avgörande för att lyckas med NK:s största om- och utbyggnad genom tiderna. I gediget analysarbete blickar vi framåt och bakåt samtidigt. Det ger oss en oslagbar förståelse för platsen och unika insikter om vilka åtgärder som bäst höjer varuhusets attraktionskraft, samtidigt som vi genomgående håller den röda tråden i gestaltningen över tid.

Högre vistelsekvalitet och service har skapats genom en bredd av insatser, såsom nya entréer och flöden, fler restauranger, ny saluhall, servicepoints, nya kundtoaletter, skyltar, hissar och ny bokhandel. Sammantaget höjs digniteten på hela varuhuset och skapar förutsättningar för NK att fortsätta att vara relevant för en lång tid framöver.

Att Hermès nu har valt NK som första plats i världen för att öppna en flagship store i ett varuhus är ingen slump, utan ett tydligt tecken på att NK är en given destination igen!

Läs mer nedan och se några av våra delprojekt på NK.

Uppdragsgivare

Hufvudstaden

Affärsområde

Handel

Projektinformation

Den största ombyggnationen i NK:s historia. Ca 50% av varuhuset byggs om och det växer med ca 20%.

År

2005-pågående

Vårt värdeskapande

Vi skapar ett varuhus i världsklass med en stärkt helhetsupplevelse och attraktionskraft. Detta lyfter NK:s varumärke och identitet och gör varuhuset till den givna destinationen för både kunder och hyresgäster. Analysarbete och nära samarbete mellan alla aktörer är nyckeln!

NK är en klassisk handelsplats med hög dignitet som många människor har en stark personlig koppling till. Därför är det viktigt att på ett nyanserat sätt vidareutveckla kvaliteter, materialpalett och den gestaltning som redan finns. Det handlar om att plocka fram de delar av varuhuset som förstärker dess historia och samtidigt göra butiksytorna mer flexibla. Nyckeln till att lyckas är ett arbetssätt som bygger på förtroende och nära samarbete mellan fastighetsägare, uthyrare, arkitekt och hyresgäst.

Vårt täta samarbete med inblandade aktörer och närvaro på NK gör att vet vi vad både kunden och platsen behöver. Att framtidssäkra handelsplatser är idag att bygga in så mycket identitet som möjligt, men också att vara bäst på att tänka in förändringsmöjligheter. I en tid då nätbutiker skapar stor konkurrens i handelssegmentet är det den rumsliga upplevelsen av fysiska butiker och varuhus som gör att kunderna väljer att handla på stan, i stället för via e-handel. Genom att iscensätta upplevelser kan den här typen av handel särskilja sig.

Med kloka materialval kan NK anknyta till historia och tradition som en handelsplats på nätet aldrig kan göra.

Omtanken om slutkunden är viktig. Gestaltningen och detaljer ska vägleda besökarna genom handelsmiljön. Taktilitet och materialval har stor betydelse när besökarna rör sig nära materialen. Gestaltningen bottnar i klassiska gestaltningsprinciper och material som ger miljön en känsla och atmosfär som är relevant och hållbar för en lång tid framöver.

I den unika, komplexa omdaningen av NK samspelar arkitekturen med funktioner inom handel, hälsa, mat, upplevelse och service. Genom moderna och tidlösa tillägg skapas en inspirerande och vacker handelsmiljö som lever varumärket i alla delar.

Här samspelar funktioner inom handel, hälsa, mat, upplevelse och service i en inspirerande och vacker handelsmiljö som lever varumärket i alla delar; i material, användandet av ytor, kundvarv, samt utvecklingen av destinationer och upplevelser.

Visionsbild för NK Parkadens tak

Fler projekt