Handel

Servicepoints förstärker kundupplevelsen på NK

Som en del i att öka NK:s vistelsekvalitet och service skapas ett tydligare värdskap där kunder bemöts med direkt kontakt genom nya servicepoints. Med modern och hållbar gestaltning har befintliga kvaliteter och materialpalett vidareutvecklats i specialritade detaljer. I den unika, komplexa omdaningen av NK samspelar arkitekturen med funktioner inom handel, hälsa, mat, upplevelse och service.

Uppdragsgivare

Hufvudstaden

Projektinformation

NK, Stockholm

År

2019

Entréerna har gjorts mer personliga och kundbemötandet har moderniserats genom ett tydligare värdskap där kunder bemöts med direkt kontakt genom nya servicepoints, som även bidrar till ökad trygghetkänsla. Möblerna har specialdesignats för att möjliggöra detta.

Designen följer NK:s gestaltningsprinciper och materialpalett i form av ask, mässing och marmor. Disken har designats med en lekfullhet av tunga material och har getts en svävande känsla med en varm desktop. Med en rund form motverkar diskarna att baksidor skapas, vilket undviker att kundens sätt att röra sig på i handelsmiljön störs. Disken är därför en öppen möbel som bildar en samlingspunkt.

Ergonomin är inbyggd med höj- och sänkbara diskar. För att säkerställa att designen uppfyller användarnas behov och höjer upplevelsen av NK testades diskens funktion noga på plats ihop med brukare och kunder.

Fler projekt