Landskap

För oss är landskap en del av kärnan i att utveckla staden

Utmaningarna med att skapa morgondagens samhälle blir allt mer komplexa. Klimatets förutsättningar och påverkan, samt hälsobefrämjande och sociala aspekter är några av dem. Därför tror vi alltid på att inkludera landskapsarkitektur i tidiga skeden som en given del av fastighets- och stadsutveckling. Genom att se till en helhet och arbeta i nära dialog hjälper vi er att förverkliga era ambitioner.

Anna Wyn-Jones Frank Anna Wyn-Jones Frank Kundansvarig landskapsarkitekt 0765267610