Landskap

Hemsö

Hemsö har förvärvat Tensta Gymnasium och Tensta Träff och vill göra något riktigt bra på platsen. Tanken är att platsen ska rymma utbildning i olika former samt annat kompletterande innehåll. Innan platsen utvecklas, har Hemsö valt att lyssna in de som bor i närheten, går i skola i Tensta och besöker platsen. Vilka behov som finns och hur de vill att platsen ska bidra till Tensta i framtiden!

Syftet har varit att identifiera barn, ungdoms- och vuxenperspektivet inför utvecklingen av platsen. Hemsö tagit hjälp av oss på Strategisk Arkitektur för process- och metodupplägg, genomförande och sammanställning av bland annat gåturer.
Gåtur en kvalitativ metod där deltagarna besöker utvalda platser tillsammans med en gåtursledare och är med vid ett efterföljande samtal. Syftet är att lyssna in vad deltagarnas åsikter om platsen och dess framtida utveckling. Vi på Strategisk Arkitektur har genomfört två separata gåturer, en med kvinnor och en med barn 9-12 år. En rad viktiga tankar omhändertogs under samtalen, bland annat att kvinnor måste prioriteras i utvecklingen av stadsdelen och att det även kommer gynna barn.

Uppdragsgivare

Hemsö

Affärsområde

Landskap
Stadsutveckling

Projektinformation

Dialogarbete

År

2022

Fler projekt